/*Blog module replace 'read more' text*/

Az OTP Csoport Bulgária legnagyobb bankjává vált

júl 1, 2020 | Adatmigráció hírek, Projektiroda hírek

A vezető magyar pénzintézet a DSK Bank és az Expressbank egyesítésével biztosította első helyét Bulgáriában. A MINDSPIRE projektmenedzsment és adatmigrációs szolgáltatások nyújtásával járult hozzá a sikeres fúzióhoz.

2019. január 15-én lezárult az OTP Bank bolgár leányvállalatának, a DSK Banknak és az Expressbanknak (a Société Generale bolgár leányvállalata) az egyesülése és a felvásárlási tranzakciója. A 2018-ban elindított Odessos projekt célja volt, hogy felkészítse a szervezetet a fúzióval együtt járó feladatokra, kihívásokra. Az OTP Bank támogatása érdekében a MINDSPIRE projektmenedzsment és adatmigrációs szolgáltatásokat nyújtott a Csoport számára, amely során segítséget jelentettek a korábban végrehajtott, sikeres integrációs projektek tapasztalatai is.

OTP csoport adatmigráció: Odessos projekt
2020. május 4-én fejeződött be a DSK Bank és az Expressbank sikeres összeolvadása az egyesített bank fiókjainak megnyitásával. Ezen a napon a DSK Bank visszanyerte a Bulgária legnagyobb bankja címet.

Az OTP Csoport adatmigrációs projektjében a bolgár bankok, az OTP magyar központi területei és számos szállító összesen körülbelül 1000 munkatársa vett részt. A projekt a 45 tagból álló Projektmenedzsment Szervezet vezetésével valósult meg. Azon a hétvégén, amikor a fúzió megtörtént, 450 ember dolgozott a zökkenőmentes és sikeres integráció biztosítása érdekében.

Egy ilyen jelentős méretű projekt különösen nagy kihívást jelent, mivel a kockázati szint a leszállítandó termékek összetettsége és sokfélesége miatt megsokszorozódik. A megfelelő előkészületek és a gyors döntéshozatali folyamat együttesen lehetővé tették az OTP Csoport érintettjei számára, hogy késedelem nélkül megtervezzék és végre is hajtsák a korrekciós intézkedéseket,  kontrollálják az összes függőséget és betartsák az időzítést. A vállalkozás végeredménye nagy sikert aratott, és egyedi értéket teremtett.

A MINDSPIRE két területen járult hozzá a projekt sikeréhez. A projektirodához és az informatikai rendszerek adatmigrációjához 30, teljes munkaidős tanácsadót bocsátottunk az Odessos projekt rendelkezésére, módszertani iránymutatást és eszközöket biztosítottunk az integráció támogatásához.

Mindkét csapat több helyszínen és nemzetközi környezetben dolgozott, helyszíni és távoli feladatvégzéssel. A DSK Bank és az EXB törzscsapatához, az OTP helyi projektcsapatához és a kirendelt központi felelős munkatársakhoz csatlakoztak magyar, szerb és bolgár tanácsadóink.

A projektmenedzsment csapatot a MINDSPIRE tanácsadói támogatták a projekt teljes időtartama alatt. Közel 50 munkacsoport és keresztfunkcionális csapat munkájának támogatásában és koordinálásában vettünk részt. Feladataink tervezést, nyomon követést, koordinációt, adminisztrációt, kommunikációt és riportolást is magukba foglaltak.

A projekt módszertanát, eszközeit, struktúráit és csapatunk ajánlásait a korábbi horvát és szerb integrációs projektek tapasztalatai alapján, az OTP-vel közösen, az EXB és a DSK integrációjának leginkább megfelelő módon dolgoztuk ki.

Az adatmigrációs szolgáltatások fontos szerepet játszottak az integrációs feladatokon belül. A felsőszintű elemzés 2019. márciusában kezdődött a feladatkör meghatározásával és a migrációs koncepció kialakításával, a végrehajtás pedig májusban indult el. A migrációs feladatok támogatásához egy több, mint 15 szakértőből álló csapatot biztosítottunk, amely legfőképp banki adatok elemzésében és banki transzformációban jártas elemzőkből állt. Az adattranszformáció célja az volt, hogy az Expressbank korábbi rendszereiben levő adatai betölthetőek legyenek a DSK célrendszereibe.

A DELTA, a MINDSPIRE adatmigrációs eszköze támogatta a transzformációs szabályok bevezetését, a próbaáttöltéseket, a tesztelést és az élesítést is. A DELTA képes adatokat létrehozni a célrendszerek által megkövetelt formátumban, a forrásrendszer adatait előre definiált szűrési és transzformációs szabályokkal automatizált módon átalakítani. Ezenkívül sztenderd riportokat is biztosít, amelyek támogatják a validációt és a rekonsziliációt, de egyedi, aggregált és részletes kimutatások is elkészíthetők a segítségével.

Kihívást jelentő határidőket kellett betartani, ideértve a 2019 szeptember eleji előzetes migrációkat és több kártyagyártáshoz kötődő előzetes migrációt is. Az egyik legnehezebb feladat a hitelütemezés adattranszformációinak való megfelelés volt, mivel a meglevő és a célrendszerek eltérő koncepcióval és adatstruktúrával rendelkeztek.

Az adatmigrációs csapat a projekt által előre meghatározott határidőket a megvalósítás és bevezetés teljes időtartama alatt betartotta és sikerült magas minőségű eredményeket leszállítania. Büszkék vagyunk az adatmigráció egészére kiterjedő 100,00% -os pontossági rátára, amelyet a fúziós hétvégén egy nagyon rövid, kevesebb mint 6 órás időkereten belül értünk el.

Amint a projekt a végéhez közeledett, a világjárvány megjelenése a határok lezárásával a résztvevők jelentős részét otthoni munkavégzésre kényszerítette, így a tevékenységek nagy részét irodán kívülről kellett irányítani. A távmunka bevett gyakorlat számunkra, de az elszigeteltség és az utazási tilalom szokatlan volt. A bank vezetősége, a projektmenedzsment csapat és a teljes projekt nagyon agilisan és rugalmasan alkalmazkodott az új feltételekhez, legyőzve a nehézségeket és a rendkívüli körülmények között is sikerült leszállítani a projektet.

Megtiszteltetés számunkra, hogy egy ilyen kihívást jelentő és izgalmas integrációs projektben vehettünk részt az OTP Csoporttal közösen. Az OTP Csoport Akvizíciós és Integrációs Igazgatósága, az IT Divízió és a MINDSPIRE között létrejött egyedülálló együttműködés a siker egyik kulcstényezője volt. Gratulálunk az egyesült DSK Banknak a projekt célkitűzéseinek eléréséhez, illetve ahhoz, hogy a bolgár pénzügyi szektor legerősebb piaci szereplőjévé vált.

Olvassa el az adatmigrációról szóló esettanulmányunkat

Olvassa el a projektmenedzsment szolgáltatásról szóló esettanulmányunkat

Adatmigrációs ikon

Legújabb adatmigrációs referenciáink

Többet szeretne tudni adatmigrációs szolgáltatásainkról?

További információkért kattintson ide:

Projektiroda ikon

Legújabb Projektiroda referenciáink

Többet szeretne tudni Banki projektiroda szolgáltatásainkról?

További információkért kattintson ide:

Share This