/*Blog module replace 'read more' text*/

Core banki rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatások

Cégünk, a MINDSPIRE Consulting hazai és európai bankok számára nyújt professzionális és szegmensspecifikus IT rendszerintegrációs szolgáltatásokat.

Ismerje meg CBS rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatásainkat!

Core banki rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatások ikon 2022

A core banki rendszer projektek kihívásai

A legösszetettebb integrációs jellegű feladataink közé tartozik a CBS rendszerekhez kötődő integrációs projektek támogatása, amelyek jellemzően több éven át tartanak és jelentős erőforrásokat igényelnek.

Core banki rendszerekhez kapcsolódó kihívások

A jelenlegi core banki transzformációs stratégia maradéktalanul támogatja a szervezeti célok megvalósítását?

Az alapvető architekturális átalakítások megtervezéséhez szükséges gyakorlati tapasztalat elérhető a banki szervezeten belül?

Elegendő és tapasztalt belső erőforrás áll a pénzintézet rendelkezésre a core banki rendszer  transzformációjához?

A MINDSPIRE Consulting válaszai

A core banki rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatások közül általában az alapvető IT architekturális átalakítások jelentik a legnagyobb szakmai kihívást. Ezek közé tartozik a pénzintézeti számlavezető rendszerek cseréje vagy egy újabb verzióra való frissítése.

Több évtizedes tapasztalatunkra építve a core banki rendszerek transzformációját célzó megbízásaink teljesítése során akár teljes körű szakmai felelősséget is vállalunk a leszállításra. Ez ügyfeleink visszajelzései alapján egy olyan egyedi megkülönböztető érték, amelyre büszkék lehetünk.

Cégünk számos alkalommal gyakorlatban bizonyított és folyamatosan aktualizált core banki transzformációs módszertana segítségével szakértőink jelentős mértékben csökkenthetik a pénzintézetek stratégiai tervezésére fordított ráfordításait, illetve segíthetik a nem megvalósítható elképzelések korai kiszűrését.

A MINDSPIRE Consulting banki IT rendszerintegrációs szolgáltatásai közé elsősorban a rendszerszervezési, projektvezetési, tesztkoordinációs, funkcionális specifikáció készítési és tesztelési feladatok támogatása tartozik.

Emellett a pénzintézetek transzformációs projektjeiben résztvevő többi szakértő közreműködésének koordinációját, a szakmai fókuszpontok azonosítását, a vezetői beavatkozást igénylő problémák felismerését és a megoldási lehetőségek kidolgozását végezzük.

A core banki rendszerekhez kötődő integrációs szolgáltatásaink mellett cégünk a régió pénzintézetei számára professzionális és iparág-specifikus banki adatmigrációs és banki projektiroda (PMO) támogatást is nyújt.

A MINDSPIRE core banki rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatásainak áttekintése

Cégünk, a MINDSPIRE Consulting külső banki rendszerintegrátorként módszertani iránymutatást és leszállítási kapacitást biztosít pénzintézetei ügyfelei számára. A core banki rendszerek integrációjához kapcsolódó projektek során támogatjuk a bankszakmai és informatikai összefüggések időben történő feltárását és megfelelő kezelését, valamint az összetett feladat sikeres végrehajtását.

Igény esetén szakértőink a meglevő belső banki módszertant követve, a megrendelő által alkalmazni kívánt megközelítésmód alapján járulnak hozzá a tevékenységek hatékony elvégzéséhez.

Emellett a leszállítási módszertan kialakításában, adaptálásában és végrehajtásában is szívesen működünk közre.

Felkérés esetén vállaljuk a teljes core banki rendszer integrációs feladatainak ellátását is, akár rögzített árú szerződés keretében is. Ebben az esetben a banki munkatársak végrehajtó csapatba történő integrálása is megoldható, ami tapasztalataink alapján hatékonyan támogatja a munkatársak gyakorlati ismereteinek elmélyítését és szakmai fejlődését. Ez a kisebb kapacitásigényű karbantartási feladatok sikeres megoldását is elősegíti a későbbiekben.

A core banki rendszerek integrációjához kapcsolódó feladataink lezárását követően jellemzően nincsen szükség külső karbantartó csapat alkalmazására. Meglátásunk szerint a szervezetnek képesnek kell lennie a leszállított eredmények átvételét követően, a belső erőforrásokra és a megszerzett tudásra támaszkodva önállóan elvégezni a feladatait. Ennek megfelelően szakértőink általában projekt alapon dolgoznak és csak egyedi esetben végeznek folyamatos támogatást.

Temenos Transact (T24) szolgáltatásaink

A Temenos Transact (korábban T24) nevű rendszere a legsikeresebb és legszélesebb körben használt core banki rendszer a világon. A megoldás a legkiterjedtebb és leggazdagabb banki funkciókat kínálja a lakossági, vállalati, treasury, vagyonkezelési és fizetési szolgáltatások terén.

A MINDSPIRE tanácsadói és fejlesztői az általános banki és CBS képzettségük és tapasztalataik mellett alapos felkészültséggel rendelkeznek a Temenos Transact (T24) core banki rendszer működésével, logikájával és informatikai megoldásaival kapcsolatban.

Ismerje meg Temenos Transact szolgáltatásainkat!

MINDSPIRE core banki transzformációs módszertan

MINDSPIRE Core banki transzformáció módszertan ábra

1. Core banki transzformációs stratégia kialakítása

A MINDSPIRE Consulting szakértői az elmúlt években számos pénzintézeti számlavezető rendszer átalakítását előkészítő stratégiai tervezési projektben vettek részt.
Kiterjedt gyakorlati tapasztalataink alapján, a core banki transzformációs stratégia megalkotásával kapcsolatban számos javaslatot dolgoztuk ki a módszertan első szakaszában.

2. Core banki transzformáció előkészítése

A stratégiai irányok pontosítását, illetve az arról szóló döntést követően, még a GAP elemzést megelőzően érdemes néhány további előkészítő lépést végrehajtani.
Ezek segítségével a core banki transzformációs projektek végrehajtása során csökkenthető lesz az átalakulás által okozott kihívások mértéke, a nagy létszámú csapatok együttműködése hatékonyabbá válik, illetve a magas szintű célok és feladatok egyértelműen azonosíthatóak lesznek a résztvevők számára.

3. Core banki rendszer transzformációjának megvalósítása

A MINDSPIRE core banki rendszer transzformációs módszertana a stratégiai döntés meghozatalát, illetve az előkészítő lépések végrehajtását követően a megvalósítást az alábbi öt szakaszra bontja: 1. Elemzés, 2. Tervezés, 3. Fejlesztés és tesztelés, 4. Adatmigráció, 5. Átállás vagy élesítés.
Ez tulajdonképpen egy vízesés alapú modell megközelítésnek tűnik, aminek egyébként meglátásunk szerint a magas szintű feladattervezés során nincs igazi alternatívája. A fázisolt projektek esetében a szakaszolás annyival árnyaltabb, hogy azok esetében eleve adott egy magas szintű iteráció. A megvalósítás során azonban az iteratív vagy agilis gyakorlatok létjogosultsága sem kérdőjelezhető meg.

4. A core banki rendszerek üzemeltetése és támogatása

A core banki rendszer transzformációját követően, vagy valójában két nagy átalakítás között, a bankok az üzemeltetés mellett szinte folyamatosan kisebb-nagyobb fejlesztéseket végeznek a számlavezető rendszereikben. Ezekben a fejlesztésekben a MINDSPIRE Consulting üzleti elemzőket, valamint rendszerszervezőket tud biztosítani a fejlesztések előkészítéséhez, majd az elkészült alkalmazások ellenőrzéséhez. Emellett szakértői csapatunk üzleti és technológiai támogatást is tud nyújtani a kisebb-nagyobb banki szoftverfejlesztések kapcsán.

MIÉRT ÉRDEMES A MINDSPIRE CORE BANKI RENDSZEREKHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSAIT VÁLASZTANI?

A MINDSPIRE képes teljeskörű integrátori szerepet vállalni különböző banki alaprendszerekre (például Flexcube, T24, Murex, CAMS és SMAC) vonatkozó ismereteinek és saját bevezetési módszertanának köszönhetően, továbbá az olyan hatékonyságot növelő eszközei révén, amelyek a banki rendszerek legösszetettebb változásait is képesek kezelni.

Módszertan felirat

Számos core banki projekten bizonyított saját transzformációs módszertant biztosítunk ügyfeleink számára.


CBS szakértőink a módszertan segítségével lecsökkentik a stratégiai tervezés költségeit.

Eszközök cím

Sablonjaink segítségével a core banki transzformációs projektek hatékonyabban hajthatók végre.


Saját fejlesztésű eszközeink csökkenthetik a banki transzformációs projektek kockázatait.

Erőforrások cím

Több mint 80 fős banki szakértői csapatunk számos alkalommal bizonyította a leszállítási képességét.


Számos hazai és régiós jelentős méretű sikeres core banki transzformációs projektben vettünk részt.

Sikeresen leszállított core banki transzformációs projektek

Különböző országokban végrehajtott CBS projektek

Core banki tanácsadóink száma

Emberévnyi felhalmozott tapasztalat a CBS szolgáltatások terén

MIT AJÁNLUNK?

Tapasztalat a core banki rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatások terén

Sztenderd sablonokat és eszközöket alakítottunk ki a legnagyobb kihívást jelentő core banki transzformációs feladatokhoz.


A MINDSPIRE Consulting több mint 80 fős core banki transzformációs szakértői csapata számos alkalommal bizonyította hatékonyságát.


Pénzintézeti tanácsadóink széles körű, gyakorlatias tapasztalatokat szereztek a korábbi sikeresen végrehajtott core banki transzformációs projektjeink során.

Core banki rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatások tapasztalat illusztráció
Core banki rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatások eszközök illusztráció

Eszközeink a CBS rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatások támogatására

Saját fejlesztésű eszközeink támogatják a core banki transzformációs szakértőinket a hatékony és sikeres végrehajtásban.


TRANSPORT Tool: A MINDSPIRE core banki paraméterező és környezet-szinkronizáló megoldása.


FlexServices: A FlexCube natív webszolgáltatásaihoz kapcsolódó kiegészítő réteg.

CBS módszertan

A gyakorlatban számos alkalommal bizonyított core banki transzformációs módszertani csomag, a klasszikus projekt bevezetési kockázatok csökkentését célzó eszközökkel és sablonokkal.


A folyamatosan aktualizált core banki transzformációs módszertanunk segítségével a pénzintézetek stratégiai tervezésére fordított ráfordításai nagymértékben csökkenthetők.


A MINDSPIRE core banki transzformációs metodológia alkalmazásával a nem megvalósítható elképzelések időben kiszűrhetők.

Core banki rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatások módszertan illusztráció
Banki transzformációs referenciák ikon

Legújabb core banki transzformációs referenciáink

Többet szeretne tudni a Banki transzformációs szolgáltatásainkról?

További információkért kattintson ide:

Transport tool logó

A MINDSPIRE hatékony és kipróbált Oracle FLEXCUBE Parameter TRANSPORT Tool-ja segítségével minimalizálhatóak a FLEXCUBE paraméterezési folyamataiban rejlő kockázatok, illetve lecsökkenthető a bevezetési projektek és az üzletmenet folytonosság fenntartásával végzett paraméter változtatások teljes költsége.

TRANSPORT a gyakorlatban

Paraméterezés

Export fájlok validálására és FLEXCUBE-ba importálására az Oracle szabvány web interfész alkalmazását javasoljuk.

Export fájlok validálása és importálása a FLEXCUBE adatbázisába a szabvány web interfész alkalmazásával.

Dokumentáció

FLEXCUBE üzleti paraméter beállítások dokumentálása, azok olvasható paraméter táblázat formátumba való átalakításával.

A rendszerben lévő beépített korlátok meghaladásával minden modul összes paraméter táblázatának exportálását is támogatjuk egy lépésben.

Összehasonlítás

Paraméter táblák és export fájlok automatizált különbség elemzése.

A folyamat felgyorsítása tömeges összehasonlítással, ami  tovább csökkenti az átfutási időt és a költségeket.

Szinkronizáció

FLEXCUBE környezetek gyors szinkronizálása egy automatizált folyamat segítségével.

Paraméterek exportálása, eltérő értékeket tartalmazó import fájlok elkészítése, illetve javaslat azok célrendszerekbe történő importálásának sorrendjére.

Kérdése van a Core banki rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatásainkkal kapcsolatban?

Kapcsolatfelvétel

Adja meg elérhetőségeit és hamarosan megkeressük!

A Core banki rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatások alapfogalmai

Core banki rendszer definíciója

A banki számlavezető rendszer fogalma az egyik meghatározás szerint: A Gartner a core banki rendszert egy háttérrendszerként határozza meg, amely feldolgozza a napi banki tranzakciókat, rögzíti a számlákon a műveleteket és más pénzügyi rekordokat. A core banki rendszerek jellemzően betét, kölcsön és hitel feldolgozási képességekkel rendelkeznek, valamint interfésszel a főkönyvi rendszerekhez és riport eszközökhöz.

A MINDSPIRE core banki rendszerekhez kapcsolódó feladatokban tapasztalt tanácsadójának meglátása szerint: „Core banki rendszernek tekinthető minden olyan megoldás, amely ügyfélszerződésekkel kapcsolatos analitikus adatokat tartalmaz.”

Breuer András, a MINDSPIRE core banki szolgáltatásának korábbi vezetője szerint: „Azok a core banki rendszerek, amelyekben a pénz van.”

Még ez az utolsó – talán túlzottan leegyszerűsítő – meghatározás is több alkalommal segített meghatározni, hogy vajon egy adott megoldás core banki rendszernek tekinthető-e.

Néhány példa a core banki rendszerekre:

 • számlavezető rendszer
 • hitelszámla-kezelő rendszer
 • hitelkártyaszámla-kezelő rendszer
 • treasury-pozíciókezelő rendszer
 • befektetésiszámla-kezelő rendszer
 • fizetésforgalmi rendszer
 • kártyatranzakció-feldolgozó rendszer

Az alábbi megoldások viszont nem tekinthetők a core banki rendszer részeinek:

 • ebank
 • mobilbank
 • ERP rendszer
 • adattárház (DWH)

Core banki rendszerek

Kapcsolódó szolgáltatásaink

N Core banki transzformációs stratégia kialakítása

N Core banki transzformáció előkészítése

N Core banki rendszer transzformációjának megvalósítása

N Core banki rendszerek üzemeltetése és támogatása

A Core banki rendszerek képességei

MINDSPIRE core banki rendszer képességek

Core banki transzformáció fogalma

Meglátásunk szerint a core banki transzformáció körébe azok az architekturális módosítások, átalakítások tartoznak, amelyek alapvetően befolyásolják a pénzintézeti számlavezető rendszerek által nyújtott szolgáltatásokat.

Ezek közé tartoznak például az alábbi tevékenységek:

 • Core banki rendszer bevezetés.
 • Core banki rendszer csere.
 • Core banki rendszer frissítés (upgrade).
 • Core banki rendszer által támogatott üzleti képességek, funkciók más rendszer(ek)be történő kiszervezése (például elkülönült hitelszámlavezetés, központi ügyféltörzs, payment hub vagy számlarendelkezői nyilvántartás kialakítása).

Egy másik megközelítés alapján, ha széleskörű, integrált regressziós tesztelést kell végrehajtani a core banki rendszer funkcióit érintően, akkor jellemzően core banki transzformációs feladatokról van szó.

A core banki transzformációs tevékenységek körébe a stratégiai tervezést, az operatív előkészítést, a megvalósítás során végrehajtott rendszerfejlesztést és rendszerintegrációt, az éles induláshoz kapcsolódó feladatokat, valamint az első időszak támogatását is beleértjük.

Core banki transzformáció

Kapcsolódó szolgáltatásaink

N Üzleti elemzői és rendszerszervezői feladatok végrehajtása.

N Banki környezetre szabott Projektiroda (PMO) szolgáltatások.

N Professzionális Adatmigráció szolgáltatások.

Core banki rendszerintegráció fogalma

A Wikipédiában található meghatározás szerint: „A rendszerintegrációt a mérnöki tudományban úgy definiálják, mint azt a folyamatot, amelynek során az egyes alrendszereket egyetlen rendszerré egyesítik (az alrendszerek olyan összeállítása, amelyek együttműködnek, hogy a rendszer képes legyen az átfogó funkcionalitás kiváltására), illetve annak biztosítása, hogy az alrendszerek együtt, egy rendszerként működjenek. Az információtechnológiában pedig a különböző számítástechnikai rendszerek és szoftveralkalmazások fizikai vagy funkcionális összekapcsolásának folyamata, hogy összehangolt egészként működjenek.”

A Gartner szerint: „Egy összetett információs rendszer létrehozásának folyamata, amely magában foglalhatja egy testreszabott architektúra vagy alkalmazás tervezését vagy felépítését, illetve új vagy meglévő hardverrel, csomagolt és egyedi szoftverekkel, valamint kommunikációs megoldással való integrálását. A legtöbb szervezet külső szállítóra támaszkodik a rendszerfejlesztés legtöbb vagy összes fázisának programmenedzsmentjében. Ez a külső szállító általában a projekt kockázatainak nagy részét is magára vállalja.”

A bankok több száz különböző alkalmazással biztosítják azokat az üzleti képességeiket, amelyekkel ügyfeleiket kiszolgálják. A banki számlavezető rendszerek általában az összes alkalmazás mintegy 15-20 százalékával állnak közvetlen kapcsolatban, több száz interfészen keresztül.

Egy core banki rendszer jelentősebb átalakítása során közvetetten szinte a teljes pénzintézeti architektúra és majdnem az összes banki folyamat is érintett. Ezért kiemelt jelentőségű, hogy a transzformációs projektek a bankszakmai összefüggéseket megfelelő súllyal kezeljék.

A legtöbb bank életében a core banki rendszer átalakítására csak 15-20 évente kerül sor. A közbenső időben a bank belső számlavezető rendszerekkel dolgozó szakértői jóval alacsonyabb komplexitású feladatokon dolgoznak. Az ilyen projekteken a teljes banki működés lényegesen kisebb szeletét kell egy időben átlátni, emiatt jellemzően kevesebb erőforrásra van szükség a karbantartási és kisebb átalakítási feladatokhoz.

Core banki rendszer-integráció

Kapcsolódó szolgáltatásaink

N Módszertani iránymutatás és leszállítási kapacitás biztosítása.

N Bankszakmai és informatikai összefüggések időben történő feltárása és megfelelő kezelése.

N Leszállítási módszertan kialakítása, adaptálása és végrehajtása.

N Teljes core banki rendszer integrációs feladatainak ellátása.

Share This