/*Blog module replace 'read more' text*/

A core banki rendszer transzformáció előkészítése

A MINDSPIRE Consulting szakértői hatékonyan támogatják a cbs transzformáció előkészítése kapcsolódó feladatok tervezését és végrehajtását.

Ismerje meg a CBS transzformáció előkészítése során nyújtott szolgáltatásainkat!

2. Core banki rendszer transzformáció előkészítése

A CBS transzformáció előkészítése a MINDSPIRE módszertanának második szakaszához köthető.

CBS transzformáció előkészítése során felmerülő kihívások illusztráció

1. Core banki transzformációs stratégia kialakítása

3. Core banki transzformáció megvalósítása

4. Core banki rendszer üzemeltetés és támogatás

Core banki rendszer transzformáció előkészítésének főbb lépései

A stratégiai irányok pontosítását, illetve az arról szóló döntést követően, még a GAP elemzést megelőzően érdemes néhány további előkészítő lépést végrehajtani a CBS transzformáció előkészítése során. Ezek segítségével a core banki transzformációs projekt végrehajtása során csökkenthető lesz az átalakulás által okozott kihívások mértéke, a nagy létszámú csapatok együttműködése hatékonyabbá válik, illetve a magas szintű célok és feladatok egyértelműen azonosíthatók lesznek a résztvevők számára. A következőkben bemutatjuk a core banki transzformációs stratégia birtokában, de még a megvalósítás előtt végrehajtandó lépéseket. Ezekben a feladatokban komoly gyakorlati tapasztalatainkra alapozva támogatjuk ügyfeleinket a módszertani javaslatok kialakítása, illetve azok konkrét végrehajtása során.

i.

Banki termékek és folyamatok egyszerűsítése.

ii.

Lehetséges banki, pénzintézeti célarchitektúra meghatározása.

iii.

Üzleti képességtérkép kialakítása.

iv.

A core banki rendszer szállító és integrátor kiválasztása.

v.

A core banki rendszer transzformációs projekt szervezetének felépítése.

vi.

A CBS rendszer transzformáció megvalósítási és fázisolási tervének meghatározása.

1. Stratégia kialakítása

2. Transzformáció előkészítése

Egyszerűsítés

Célrarchitektúra

Képességtérkép

Szállító, integrátor

Projektszervezet

Tervek meghatározása

3. Transzformáció megvalósítása

4. Üzemeltetés és támogatás

Banki termékek és folyamatok egyszerűsítése

Jellemzően a pénzintézetek különböző termékek, szolgáltatások, alkalmazások és folyamatok bevezetésére sokkal több erőforrást fordítanak, mint azok racionalizálásával, aktualizálásával, vagy kivezetésével. Emiatt egy 15-20 év alatt kialakított, összetett portfólióval rendelkező szervezetben még a core banki rendszer mélyreható átalakítása nélkül is rendkívül hasznos lehet a meglévő termékek, szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó folyamatok áttekintése és ésszerűsítése.

Azonban egy core banki rendszer cseréje esetén ez a racionalizálás elengedhetetlen, és még az új rendszerre vonatkozó követelmények elemzése előtt érdemes végrehajtani. Ez a követelmények megfogalmazása, az esetleges GAP elemzés során azonosított eltérések pontos specifikációja, az integrációs feladatok végrehajtása, a paraméterezés, a funkcionális, integrált és end-to-end tesztelések és a migráció során is jelentős mennyiségű erőforrás-megtakarítást tesz majd lehetővé.

Core banki rendszer csere esetén a portfólió egyszerűsítésének legfontosabb célja, hogy IT szempontból a lehető leghomogénebb, szabványos termékekkel és szolgáltatásokkal fogjunk bele a projektbe.

Emellett a folyamatok egységes szempontú rendszerezése, a magas szintű dokumentációs hiányok pótlása, valamint a szervezet end-to-end folyamat-áttekintő képességének javítása jelentős mértékben támogatja a követelményspecifikáció és a GAP elemzés teljességének biztosítását.

A MINDSPIRE Consulting szakértői a szervezetben egyébként is létező termék- és folyamatlisták beazonosításában nyújtanak támogatást. Emellett közreműködnek ezeknek a core banki rendszer csere során végrehajtandó testre szabása, a megfelelő részletezettségük beazonosítása, valamint néhány olyan releváns információ begyűjtése során is, amelyek támogathatják az egyszerűsítésről szóló későbbi döntéseket.

1. Stratégia kialakítása

2. Transzformáció előkészítése

Egyszerűsítés

Célrarchitektúra

Képességtérkép

Szállító, integrátor

Projektszervezet

Tervek meghatározása

3. Transzformáció megvalósítása

4. Üzemeltetés és támogatás

Lehetséges banki célarchitektúra meghatározása

Egy core banki rendszer általában a több száz alkalmazásból álló pénzintézeti architektúra integrációban leginkább érintett eleme. Ennek megfelelően a CBS transzformáció előkészítése során az egyik legfontosabb feladat a core banki rendszer jövőbeni szerepének tisztázása.

Jelentős szemléletbeli különbségek vannak egy monolit core banki rendszer és egy úgynevezett mikroszervíz alapú (composable banking, vagy coreless banking) architektúra között.

Kiemelt fontosságú, hogy előre azonosításra kerüljenek a tervezett core banki rendszer funkcionális határai, illetve az, hogy milyen egyéb technológiák és megoldások számára kell majd biztosítani az összeköttetési lehetőségeket.

Cégünk szakértői a banki célarchitektúra tervezésben a core banki rendszerek cseréjét célzó projektek mellett banki összeolvadások kapcsán is komoly tapasztalatokra tettek szert. Tapasztalt banki IT architekt munkatársaink világos elvek alapján, a szervezettel egyeztetett javaslatokat képesek kidolgozni, amelyek stabil alapjai lehetnek a komolyabb architekturális változtatásoknak is.

1. Stratégia kialakítása

2. Transzformáció előkészítése

Egyszerűsítés

Célrarchitektúra

Képességtérkép

Szállító, integrátor

Projektszervezet

Tervek meghatározása

3. Transzformáció megvalósítása

4. Üzemeltetés és támogatás

Üzleti képességtérkép kialakítása

ACBS transzformáció előkészítése során azonosítani kell az összes olyan üzleti képességet, amelyek támogatását az új core banki rendszerrel kívánunk megoldani, akár közép és hosszú távra bontva.

Tisztázni kell, hogy például a számvitel, a fizetésforgalom, a kereskedelemfinanszírozás vagy a készpénzgazdálkodás kapcsán a core banki rendszer transzformáció során kell megoldást biztosítanunk, vagy ezeket az üzleti képességeket nem érinti a projekt.

A MINDSPIRE szakértői a képességfelmérést jellemzően az üzleti és az IT területekkel folytatott interjúk során szoktak végrehajtani a core banki rendszer transzformáció előkészítése során. Korábbi projektjeink során több esetben a kiválasztott eszköz a BIAN volt, azonban az ügyfél saját üzleti képesség modelljét is szívesen alkalmazzuk.

MIÉRT ÉRDEMES A MINDSPIRE SZOLGÁLTATÁSAIT VÁLASZTANI A CBS TRANSZFORMÁCIÓ ELŐKÉSZÍTÉSE SORÁN?

A MINDSPIRE képes teljeskörű integrátori szerepet vállalni különböző banki alaprendszerekre (például Flexcube, T24, Murex, CAMS és SMAC) vonatkozó ismereteinek és saját bevezetési módszertanának köszönhetően, továbbá az olyan hatékonyságot növelő eszközei révén, amelyek a banki rendszerek legösszetettebb változásait is képesek kezelni.

Módszertan felirat

Számos core banki projekten bizonyított saját CSB transzformációs módszertant biztosítunk ügyfeleink számára.


Szakértőink a módszertan segítségével lecsökkentik a core banki rendszer stratégiai tervezésének költségeit.

Eszközök cím

Sablonjaink segítségével a core banki transzformációs projektek hatékonyabban hajthatók végre.


Saját fejlesztésű eszközeink csökkenthetik a CBS transzformációs projektek kockázatait.

Erőforrások cím

Több mint 80 fős banki szakértői csapatunk számos alkalommal bizonyította a leszállítási képességét.


Számos hazai és régiós jelentős méretű sikeres core banki transzformációs projektben vettünk részt.

Sikeresen leszállított core banki transzformációs projektek

Különböző országokban végrehajtott CBS projektek

Core banki tanácsadóink száma

Emberévnyi felhalmozott CBS tapasztalat

1. Stratégia kialakítása

2. Transzformáció előkészítése

Egyszerűsítés

Célrarchitektúra

Képességtérkép

Szállító, integrátor

Projektszervezet

Tervek meghatározása

3. Transzformáció megvalósítása

4. Üzemeltetés és támogatás

A core banki rendszer szállító és integrátor kiválasztása

Egy banki számlavezető rendszer kiválasztása során számos szempontot kell figyelembe venni, mert az egyes megoldások jelentős mértékben eltérnek egymástól például az árazás, a képességek, az integrációs lehetőségek, a szükséges infrastruktúra és az adatok tárolása (felhős, helyben telepített) tekintetében.

A megfelelő core banki rendszer kiválasztása mellett a projekt sikeres végrehajtásában a szakmai integrátornak is jelentős szerepe van.

Több területen is támogattuk már szakmailag a rendszer kiválasztását (például CBS, kártya rendszer, dokumentumkezelő, hitelbírálati rendszer). Szívesen teszünk javaslatot a szakmai kiválasztási szempontokra és a lebonyolításra, vagy hajtjuk végre az ügyfeleink által alkalmazott módszertanokat is a kiválasztás során.

A rendszerszállító kiválasztásának gyakorlati kérdéseiről a Core banki rendszerek kiválasztása című bejegyzésünkben található bővebb információ.

1. Stratégia kialakítása

2. Transzformáció előkészítése

Egyszerűsítés

Célrarchitektúra

Képességtérkép

Szállító, integrátor

Projektszervezet

Tervek meghatározása

3. Transzformáció megvalósítása

4. Üzemeltetés és támogatás

A core banki rendszer transzformációs projekt szervezetének felépítése

A Banki projektiroda (PMO) szolgáltatásunk keretében a core banki transzformációs projektek és feladatok során teljes körű támogatást nyújtunk a projektszervezetek felépítése és támogatása terén.

A Banki projektiroda felállítását és működtetését, illetve a kapcsolódó governance és szervezési feladatokat az ügyfeleink által elvárt módszertani keretek között hajtjuk végre.

Ezek közé tartoznak például a SCRUM, SAFE és egyéb agilis módszertanok, a Prince2, PMP és hasonló vízesés modellek, valamint bizonyos esetekben a Lean megközelítésmód.

Ismerje meg kapcsolódó projektiroda szolgáltatásunkat!

1. Stratégia kialakítása

2. Transzformáció előkészítése

Egyszerűsítés

Célrarchitektúra

Képességtérkép

Szállító, integrátor

Projektszervezet

Tervek meghatározása

3. Transzformáció megvalósítása

4. Üzemeltetés és támogatás

A core banki rendszer transzformáció megvalósítási és fázisolási tervének meghatározása

A CBS transzformációs során az egy szakaszban történő, úgynevezett ‘Big Bang’ átállások gyakran túl összetettnek és kockázatosnak tűnnek az azt megvalósító pénzintézetek számára, ezért már a tervezési szakaszban a fázisolt megvalósítás mellett döntenek. Azonban esetenként az is előfordul, hogy a felmerülő kihívások miatt csak később, a végrehajtási szakaszban térnek át a szakaszokban történő kivitelezésre.

A fázisolt megközelítésmódnak a lényege, hogy a köztes szakaszok során csak bizonyos üzleti képességek kiszolgálását veszi át az új core banki rendszer, míg egyes funkciókat továbbra is a korábbi megoldás fed le. Általában a tervek szerint az utolsó fázist követően a régi banki számlavezető rendszer szerepe megszűnik és ezzel a projekt lezárul. A fázisolt megvalósítás részletes tervezéshez meg kell határozni, hogy milyen módon szándékozik a bank a feladatot szakaszolni.

Ez nem egyszerű tevékenység, mert az azonnali fizetési megoldások és a gyors digitális kiszolgáló csatornák korában már nagyon nehezen elképzelhető a párhuzamos működtetés, tehát egy üzleti funkció egy éles és egy árnyék megoldással való szimultán támogatása.

Számos kihívást tartogat a fiók és a csatorna alapú szakaszolás is. Ezekben az esetekben fel kell készíteni a rendszereket a párhuzamos működésre, majd a korábbi megoldások nyugdíjazásáig minden törvényi, üzleti és egyéb körülmények által indukált változtatást két helyen kell lekövetni. Ez első pillantásra úgy tűnhet, hogy kétszer akkora költséget jelent, azonban a gyakorlatban a komplexitás növekedése miatt általában a karbantartás költsége még ennél is magasabb lesz.

Ezért érdemes azokat a lépéseket azonosítani, amelyek az end-to-end folyamatok tekintetében a lehető legkevesebb ponton érintik egyszerre a meglévő és az új rendszereket. Emellett a core banki transzformációs program lendületének fenntartása érdekében érdemes rendszeresen végrehajtható élesítéseket tervezni.

A MINDSPIRE Consulting szakértői professzionális támogatást nyújtanak a beazonosított főbb fázisolási szempontok megfogalmazásában, vagy akár a bank által meghatározott szempontok korábbi tapasztalataink alapján történő véleményezésében. Emellett akár konkrét fázisolási javaslatok kidolgozását is tudjuk támogatni, a bank specialitásainak és preferenciáinak figyelembevételével. Igény esetén a javasolt fázisokra vonatkozó közbenső banki IT célarchitektúra tervezésben is segítséget nyújtunk ügyfeleink számára.

Banki transzformációs referenciák ikon

Legújabb core banki transzformációs referenciáink

Többet szeretne tudni a Banki transzformációs szolgáltatásainkról?

További információkért kattintson ide:

Kérdése van a Core banki transzformációs stratégia kialakítása témakörében?

Kapcsolatfelvétel

Adja meg elérhetőségeit és hamarosan megkeressük!

Share This