/*Blog module replace 'read more' text*/

Core banki rendszer transzformáció megvalósítása

A MINDSPIRE Consulting szakértői az elmúlt években számos pénzintézeti számlavezető rendszer átalakításában vettek részt.

Ismerje meg core banki rendszer transzformáció végrehajtásához kapcsolódó szolgáltatásainkat!

3. Core banki rendszer transzformáció megvalósítása

A CBS transzformáció végrehajtása a MINDSPIRE módszertanának harmadik szakaszához köthető.

Tapasztalt szakértőink a core banki transzformációs stratégia megvalósításában is hatékony segítséget tudnak nyújtani.

Core banki rendszer transzformáció megvalósítása illusztráció

1. Core banki transzformációs stratégia kialakítása

2. Core banki rendszer transzformáció előkészítése

4. Core banki rendszer üzemeltetés és támogatás

Főbb lépések a Core banki rendszer transzformáció megvalósítása során

A MINDSPIRE CBS rendszer transzformációs módszertan a stratégiai döntés meghozatalát, majd az előkészítő lépések végrehajtását követően a megvalósítást az alábbi öt szakaszra bontja.

Ez alapvetően egy vízesés modell alapú strukturált megközelítésnek tűnik, aminek egyébként meglátásunk szerint a magas szintű feladattervezés során nincs igazi alternatívája.

A fázisolt projektek esetében a szakaszolás annyival árnyaltabb, hogy azok esetében eleve adott egy magas szintű iteráció. A megvalósítás során azonban az iteratív vagy agilis gyakorlatok létjogosultsága sem kérdőjelezhető meg.

A MINDSPIRE Consulting core banki rendszer szervezőket és elemzőket tud biztosítani a transzformáció végrehajtása során ügyfelei számára. Emellett munkatársaink a CBS rendszer integrációs tervezésben is szerepet tudnak vállalni, azonban ez általában nem terjed ki a fejlesztési feladatokra.

Cégünk rendelkezik egy kiforrott, dobozos adatmigrációs módszertannal, amely az elemzéstől a végrehajtásig minden részletre kiterjed.

Tapasztalt szakértőink a tesztelés során, valamint az éles üzemre való átállás koordinációjában is támogatják a bank munkatársait.

i.

Elemzés

ii.

Tervezés

iii.

Fejlesztés és tesztelés

iv.

Adatmigráció

v.

Átállás, élesítés

1. Stratégia kialakítása

2. Transzformáció előkészítése

3. Transzformáció megvalósítása

Elemzés

Tervezés

Fejlesztés, tesztelés

Adatmigráció

Átállás, élesítés

4. Üzemeltetés és támogatás

A meglévő és tervezett core banki rendszer funkcióinak elemzése

A CBS megoldásban megvalósítandó funkciók jellemzően egy fázisonként elvégzett elemzés keretében kerülnek beazonosításra.

Amennyiben az előkészítés során a termék és folyamat egyszerűsítés megtörtént, úgy az ott elkészült dokumentáció jelenti a kiindulási alapot. Ellenkező esetben ezen a ponton érdemes a termékek és folyamatok racionalizálását elvégezni, amelynek végrehajtása során a követelményelemzés teljességének ellenőrzésére is jól használható anyagok készülnek.

Az elemzés során a jelenlegi állapotot (as-is), az elvárt követelményeket (to-be), valamint ezeknek az előkészítés során kiválasztott rendszerhez való illeszkedését kell megvizsgálni. Bizonyos követelményeket a CBS rendszer módosítás nélkül le tud fedni (illeszkedő – fit), másokat csak változtatással (nem illeszkedő – gap). Már ekkor is érdemes a következő szakaszban ismertetett core banki rendszer specifikus szempontokat figyelembe venni.

A GAP elemzés során komoly tapasztalattal, banküzemi tudással és analitikus hozzáállással rendelkező szakértőink hatékonyan képesek támogatni a szállító által biztosított képességek összevetését a bank igényeivel.

Meglátásunk szerint a konkrét döntést a legtöbb esetben csak a banki szakértők tudják meghozni arról, hogy melyek azok az alapfunkciók amelyek megfelelnek a banki kollégáknak, illetve melyek azok, amelyek valóban fejlesztést igényelnek. Azonban ennek kapcsán a fontos kérdések azonosításában, az egyeztetések koordinációjában és facilitálásában, valamint az esetleges alternatív lehetőségek felvetésében több esetben nyújtottunk ügyfeleinknek értékes segítséget.

1. Stratégia kialakítása

2. Transzformáció előkészítése

3. Transzformáció megvalósítása

Elemzés

Tervezés

Fejlesztés, tesztelés

Adatmigráció

Átállás, élesítés

4. Üzemeltetés és támogatás

A core banki rendszer részletes tervezése

A banki számlavezető rendszer részletes tervezése során számos korábban végrehajtott projektünk tapasztalatai alapján az alábbi szempontokat mindenképpen érdemes figyelembe venni:

  • A követelmények áttekintése üzleti domainenként, termékenként és folyamatonként.
  • Az adott fázisra vonatkozó pontos célarchitektúra meghatározása.
  • Az egyes szakaszok pontos integrációs mintáinak és konkrét integrációinak definiálása.
  • A részletes tervezett működési modell (target operating model) meghatározása.
  • Az adott fázishoz szükséges IT infrastruktúra, környezetek és konfigurációk meghatározása. Egy core banki rendszer transzformációja során legalább hét, azonban sok esetben több mint húsz környezet kerül kialakításra. Ezek nem megfelelő méretezése esetén a projekt végrehajtása lelassul, vagy felesleges költségeket jelent a túlméretezett hardver elemek beszerzése.
  • Az ügyféldokumentumok (kivonatok, bizonylatok, kimutatások) sablonjainak kialakítása.
  • A számviteli és kontrolling követelmények meghatározása. A számlatükör cseréje például a paraméterezés és tesztelés újrakezdésével jár, és bizonyos integrációkat is érinthet.
  • A riportok (operatív, értékesítési, kontrolling, menedzsment információs, kötelező jelentések) és az adattárház megtervezése.
  • A szabályozói és a csoportszintű követelményeknek való megfelelőség biztosítása.
  • Az IT biztonsági feladatok megtervezése.

A fenti feladatok végrehajtását tapasztalt tanácsadóink komoly banküzemi és elemzői tapasztalattal tudják támogatni.

Ezen felül a felsorolt követelmények hatékony áttekintéséhez és kezeléséhez saját sablonokat tudunk ügyfeleink rendelkezésére bocsátani. Azonban adott esetben szívesen alkalmazzuk a bank saját sablonjait vagy modellező eszközeit is.

Emellett a MINDSPIRE Consulting core banki szakértői közreműködnek a bevonandó szereplők azonosításában, a követelmények összegyűjtésének szervezésében, koordinálásában és facilitálásában, valamint igény esetén korábbi iparági tapasztalatainkra építve a teljesség validációjában is.

MIÉRT ÉRDEMES A MINDSPIRE SZOLGÁLTATÁSAIT IGÉNYBE VENNI A CBS TRANSZFORMÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN?

A MINDSPIRE képes teljeskörű integrátori szerepet vállalni különböző banki alaprendszerekre (például Flexcube, T24, Murex, CAMS és SMAC) vonatkozó ismereteinek és saját bevezetési módszertanának köszönhetően, továbbá az olyan hatékonyságot növelő eszközei révén, amelyek a banki rendszerek legösszetettebb változásait is képesek kezelni.

Módszertan felirat

Számos core banki projekten bizonyított saját transzformációs módszertant biztosítunk ügyfeleink számára.


CBS szakértőink a módszertan segítségével lecsökkentik a stratégiai tervezés költségeit.

Eszközök cím

Sablonjaink segítségével a core banki transzformációs projektek hatékonyabban hajthatók végre.


Saját fejlesztésű eszközeink csökkenthetik a CBS transzformációs projektek kockázatait.

Erőforrások cím

Több mint 80 fős banki szakértői csapatunk számos alkalommal bizonyította a leszállítási képességét.


Számos hazai és régiós jelentős méretű sikeres core banki transzformációs projektben vettünk részt.

Sikeresen leszállított core banki transzformációs projektek

Különböző országokban végrehajtott CBS projektek

Core banki tanácsadóink száma

Emberévnyi felhalmozott CBS tapasztalat

1. Stratégia kialakítása

2. Transzformáció előkészítése

3. Transzformáció megvalósítása

Elemzés

Tervezés

Fejlesztés, tesztelés

Adatmigráció

Átállás, élesítés

4. Üzemeltetés és támogatás

A core banki rendszer beállítása, fejlesztése és tesztelése

A CBS rendszerek jellemzően rendkívül széleskörű beállítási lehetőségekkel rendelkeznek, amit paraméterezésnek, illetve bizonyos rendszerek esetében konfigurációnak is neveznek.

A MINDSPIRE Consulting szakértői jelentős tapasztalattal rendelkeznek a különböző pénzintézeti számlavezető megoldások paraméterezésében. Az ilyen feladatok végrehajtása során a széles körű üzleti és a banküzemi háttértudásunk mellett mély és gyakorlati rendszerismereteinkre is támaszkodunk.

Tekintettel a konfigurációs tevékenységek komplexitására, saját paraméterezési megközelítésmódot alakítottunk ki, amelyet a core banki projektjeinken használunk. Többféle paraméterezési koncepciót készítettünk már ügyfeleink számára, összegyűjtve a konfiguráláshoz kötődő koncepcionális kérdéseket.

A paraméterezések mellett az előző szakaszban azonosított rendszerfejlesztéseket, valamint az interfészek kialakítását és a kapcsolódó beállításokat is végre kell hajtani. Szakértőink a felmerülő üzleti és bankszakmai kérdések megválaszolásával támogatják az fejlesztést.

A fejlesztést és a paraméterezést követő funkcionális és integrációs tesztek végrehajtásában jelentős tapasztalatokkal rendelkezve támogatjuk ügyfeleinket, saját tesztelési módszertanunk vagy a belső megközelítésmód alapján. A tesztforgatókönyv és a tesztesetek elkészítése, nyilvántartása, nyomon követése mellett a tesztmenedzsmentben, a hibajavítások monitorozásában és az újratesztelésben is szerepet tudunk vállalni ügyfeleink igényeinek megfelelően.

A core banki projektek komplexitása miatt jellemzően komoly feladat a környezetek nyilvántartása, illetve annak folyamatos nyomon követése, hogy azokban milyen paraméterek, konfiguráció, integrációk és alkalmazások találhatók.

A párhuzamosan zajló IT tevékenységek eltérő igényei miatt több fejlesztői környezetet kell létrehozni és működtetni. Az ellenőrzések is számos környezetet igényelnek, a funkcionális, az életesemény, az integrált, a migrációs, az elfogadói, a performancia és penetrációs tesztek végrehajtása sem oldható meg minden esetben egy környezetben a szűkös határidők vagy egyéb összefüggések miatt.

A fenti kihívások kezelését cégünk tapasztalt core banki rendszer szakértői testre szabott kiadáskezelési (release management) szolgáltatással támogatják. Emellett az Oracle FLEXCUBE rendszer hatékony paraméterezését támogató saját fejlesztésű megoldásunkat is elérhetővé tesszük ügyfeleink számára.

Ismerje meg saját fejlesztésű MINDSPIRE Oracle FLEXCUBE Parameter TRANSPORT eszközünk előnyeit!

1. Stratégia kialakítása

2. Transzformáció előkészítése

3. Transzformáció megvalósítása

Elemzés

Tervezés

Fejlesztés, tesztelés

Adatmigráció

Átállás / élesítés

4. Üzemeltetés és támogatás

A core banki rendszerek transzformációjához kapcsolódó adatmigrációs feladatok

Cégünk, a MINDSPIRE Consulting egyik kiemelt tevékenysége az adatmigrációs szolgáltatások nyújtása pénzintézetek számára, amely a core banki rendszerek transzformációja során is fontos szerepet játszik.

Banki adatmigrációs szolgáltatásaink sztenderd iparági megközelítésmódokon, legjobb gyakorlatokon és több éves implementációs tapasztalatainkon alapulnak. A pénzintézetekkel kapcsolatos alapos üzleti ismereteinkre alapozva megfelelő módszertant és eszközöket kínálunk, mindig figyelembe véve az egyéni sajátosságokat a módszertanunk testreszabásához.

Az adatmigráció nem csak a megfelelő eszközök kiválasztásáról és a technikai folyamat helyes felépítéséről szól, hanem működési keretre is szükség van. Átfogó szakmai támogatást nyújtunk a koncepcionális tervezés, a részletes tervezés és fejlesztés, a tesztelés, az élesítés és az üzembe helyezés utáni szakaszokban.

Ismerje meg a core banki rendszerek adatmigrációs feladataival kapcsolatos kihívásokra kínált megoldásainkat!

1. Stratégia kialakítása

2. Transzformáció előkészítése

3. Transzformáció megvalósítása

Elemzés

Tervezés

Fejlesztés, tesztelés

Adatmigráció

Átállás / élesítés

4. Üzemeltetés és támogatás

A core banki rendszerek élesítése

A core banki rendszer élesítésekor végrehajtandó feladatokat más néven átállási vagy rollout tevékenységeknek is szokás nevezni.

Az élesítés során fel kell készíteni a core banki rendszert és környezetét, például az interfészeket az éles működésre. Mindezt úgy kell végrehajtani, hogy az élesítési folyamatba épített döntési pontokon lehetőség legyen a korábbi megoldásra való visszaállás.

Az éles rendszer üzemeltetéséhez a különböző üzemeltetési, ügyfélkezelési, back-office leírásokat is elő kell állítani. Emellett az új core banki rendszer használatára a pénzintézet érintett munkatársait is fel kell készíteni, amit célzott tréningekkel érdemes támogatni a projekt végén.

A core banki rendszer élesítés kockázatainak csökkentése érdekében gyakorló élesítéseket is szokás végrehajtani (mock runs, dry runs, dress rehearsals).

Cégünk, a MINDSPIRE Consulting szakértői a fentiek mellett a törvényi követelmények szerinti bejelentési és kommunikációs feladatokban is támogatást tudnak nyújtani. Ennek során elsősorban a kommunikációs tevékenységek koordinációjában működünk közre, a konkrét szövegek megfogalmazását jellemzően a bank kommunikációs és jogi osztályai állítják össze.

Az átállás előfeltételeit, a végrehajtás feladatait és felelőseit, az átfutási időket, valamint az átállás után közvetlenül végrehajtandó kötelező feladatokat egy összefogó tervben rögzítjük, amelynek segítségével a tevékenységeket nyomon lehet majd követni.

A core banki rendszer sikeres élesítését követő napokban és hetekben a keletkezett bejelentések szakmai felderítését, valamint ezek nyomon követését, koordinációját támogatjuk. Esetenként úgynevezett ismert hiba adatbázist is készítettünk, ami a napi operációt segítette az azonosított elkerülő megoldások révén.

Banki transzformációs referenciák ikon

Legújabb core banki transzformációs referenciáink

Többet szeretne tudni a Banki transzformációs szolgáltatásainkról?

További információkért kattintson ide:

Kérdése van a Core banki transzformációs stratégia kialakítása témakörében?

Kapcsolatfelvétel

Adja meg elérhetőségeit és hamarosan megkeressük!

Share This