/*Blog module replace 'read more' text*/

Core banki transzformációs stratégia kialakítása

A MINDSPIRE Consulting CBS szakértői az elmúlt években számos pénzintézeti számlavezető rendszer átalakítását előkészítő stratégiai tervezési projektben vettek részt.

Ismerje meg core banki transzformációs stratégia kialakításához kapcsolódó szolgáltatásainkat!

1. Core banki transzformációs stratégia kialakítása

A Core banki transzformációs stratégia kialakítása a MINDSPIRE módszertanának első szakaszához köthető.

Kiterjedt gyakorlati tapasztalataink alapján a CBS transzformációs stratégia megalkotásával kapcsolatban részletes javaslatokat dolgoztuk ki.

Kihívások a Core banki transzformációs stratégia kialakítása kapcsán

2. Core banki rendszer transzformáció előkészítése

3. Core banki rendszer transzformáció megvalósítása

4. Core banki rendszer üzemeltetés és támogatás

Core banki rendszer transzformációs stratégia kialakításának főbb lépései

i.

Az üzleti környezettel összhangban álló core banki vízió és stratégia megalkotása.

ii.

A core banki rendszerhez kapcsolódó IT stratégia és környezet meghatározása.

iii.

A core banki rendszer cseréjét célzó projekt magas szintű időzítése és a büdzsé tervezése.

iv.

Valószerű értékajánlat összeállítása.

v.

Döntés a core banki rendszer transzformációjáról és céljairól.

1. Stratégia kialakítása

Stratégiaalkotás

IT stratégia és környezet

Projekt időzítés, büdzsé

Értékajánlat

Döntéshozatal

2. Transzformáció előkészítése

3. Transzformáció megvalósítása

4. Üzemeltetés és támogatás

Az üzleti környezettel összhangban álló core banki vízió és stratégia megalkotása

A core banki rendszerek lecserélését célzó projektek jellemzően több mint öt évig tartanak és ennek megfelelően meglehetősen költséges vállalkozások. Emellett az érintett pénzintézet teljes szervezetére gyakorolt hatásuk is jelentős, végrehajtásuk alatt további fejlesztésekre nem szokott számottevő erőforrás rendelkezésre állni.

A fentieknek megfelelően a core banki rendszer cseréjére vonatkozó bárminemű döntés a bank egészét érinti, ezért azt csak a teljes szervezet céljaival összhangban érdemes meghozni. Enélkül ugyanis nagyon valószínű, hogy a projekt támogatása idővel lecsökken. Ennek következtében a rendszercsere sikertelenül zárul, vagy egy olyan befejezetlen félmegoldás születik, amely működőképes ugyan, de nehezen használható és nem hatékony.

Szakértőink számos core banki rendszer transzformációs projektben vettek részt, ennek megfelelően már előzetesen azonosítani tudják azokat a fontos kérdéseket, amelyekre választ kell kapni. A korábbi komplex feladataink végrehajtása során felhalmozott tapasztalatainkat ügyfeleinkkel megosztjuk, bemutatva azokat a megközelítésmódokat, amelyek sikerre vezettek, illetve azokat is, amelyek nem várt problémákat okoztak.

1. Stratégia kialakítása

Stratégiaalkotás

IT stratégia és környezet

Projekt időzítés, büdzsé

Értékajánlat

Döntéshozatal

2. Transzformáció előkészítése

3. Transzformáció megvalósítása

4. Üzemeltetés és támogatás

A core banki rendszerhez kapcsolódó IT stratégia és környezet meghatározása

Egy core banki rendszer lecserélése jellemzően a teljes informatikai architektúrára kihat. Ennek felmérése és újratervezése során felszínre kerülnek a korábban azonosított, de megoldatlan IT stratégiai kérdések. Ilyen lehet például az egységes ügyféltörzs, az egységes ügyfélkiszolgálói felület, a dokumentummenedzsment, vagy a fizetésforgalmi architektúra kialakítása vagy újragondolása. Emellett sok esetben felmerül a szolgáltatásalapú architektúra (SOA), vagy mikroszerviz REST governance bevezetése, megújítása vagy cseréje is.

A banki IT stratégia meghatározása során fontos elvárás egy olyan jövőbiztos környezet létrehozása, amely 10 év múlva sem lesz elavult.

A napjainkban számos bankban futó digitalizációs, illetve a szabályozók által megkövetelt halaszthatatlan és kötelezően végrehajtandó projektek is a legtöbb esetben komoly hatást gyakorolnak a fenti architektúra elemekre, ezért ezeknek a tevékenységeknek az összhangjára oda kell figyelni. Amennyiben a harmonizáció nem megfelelő, előfordulhat, hogy több rendszerben egymást átfedő funkciók kerülnek kialakításra, amelyek szinkronizálása és karbantartása folyamatos és felesleges terhet jelent. Illetve az is megtörténhet, hogy bizonyos képességeket végül egyik projekt sem szállította le.

Számos banki IT stratégiai tervet és kezdeményezést ismertünk meg az elmúlt évek során, illetve több ilyen kialakításában aktívan részt is vettünk. Jelentős tapasztalatokkal rendelkezünk a különböző megközelítésmódok megvalósítási nehézségeiről, amelyeket ügyfeleinkkel megosztva támogatjuk a megfelelő irányok kijelölését.

Emellett a core banki rendszerek architektúrájának megtervezésében is komoly gyakorlati tapasztalatokat halmoztunk fel, amelyre építve módszertani iránymutatást és szakértők biztosítását is vállaljuk az elvárt környezet kialakítása során.

A fenti, sok esetben nehezen megoldható IT stratégiai kérdések kapcsán szívesen nyújtunk segítséget a módszertan, a gyakorlati irányok kijelölése, vagy akár egy-egy architektúraelem kiválasztását célzó folyamat lebonyolítása során is.

1. Stratégia kialakítása

Stratégiaalkotás

IT stratégia és környezet

Projekt időzítés, büdzsé

Értékajánlat

Döntéshozatal

2. Transzformáció előkészítése

3. Transzformáció megvalósítása

4. Üzemeltetés és támogatás

A core banki rendszer cseréjét célzó projekt magasszintű időzítése és a büdzsé tervezése

Annak érdekében, hogy a párhuzamos projektek időzítését, terjedelmét, architektúráját tervezni lehessen célszerű minél pontosabban megbecsülni a core banki rendszer csere átfutási idejét, illetve a büdzsé várható nagyságát.

A banki számlavezető rendszercsere költségvetésének tervezése a prudens beruházási gazdálkodás mellett fontos lehet abból a szempontból is, hogy jól előrejelezheti a szervezet leszállítási képességét. Amennyiben a korábbi éves IT beruházások többszörösét tervezzük elkölteni következő 12 hónapban, érdemes ennek megvalósíthatóságát erőforrás szempontból is ellenőrizni, valamint a skálázást megtervezni.

A core banki rendszerek cseréjét célzó projektek magasszintű időzítése és a büdzsé tervezése kapcsán megszerzett korábbi tapasztalatainkra alapozva, figyelembe véve az adott pénzintézet körülményeit és elvárásait, javaslatot teszünk a magasszintű végrehajtási tervre vonatkozóan. Ehhez kapcsolódóan vállaljuk az összeállított tervek szakmai felülvizsgálatát is.

MIÉRT ÉRDEMES A CBS TRANSZFORMÁCIÓS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSÁBA BEVONNI A MINDSPIRE SZAKÉRTŐIT?

A MINDSPIRE képes teljeskörű integrátori szerepet vállalni különböző banki alaprendszerekre (például Flexcube, T24, Murex, CAMS és SMAC) vonatkozó ismereteinek és saját bevezetési módszertanának köszönhetően, továbbá az olyan hatékonyságot növelő eszközei révén, amelyek a banki rendszerek legösszetettebb változásait is képesek kezelni.

Módszertan felirat

Számos core banki projekten bizonyított saját CBS transzformációs módszertant biztosítunk ügyfeleink számára.


Szakértőink a core banki módszertan segítségével lecsökkentik a stratégiai tervezés költségeit.

Eszközök cím

Sablonjaink segítségével a core banki transzformációs projektek hatékonyabban hajthatók végre.


Saját fejlesztésű eszközeink csökkenthetik a CBS transzformációs projektek kockázatait.

Erőforrások cím

Több mint 80 fős banki szakértői csapatunk számos alkalommal bizonyította a leszállítási képességét.


Számos hazai és régiós jelentős méretű sikeres core banki transzformációs projektben vettünk részt.

Sikeresen leszállított core banki transzformációs projektek

Különböző országokban végrehajtott CBS transzformációs projektek

Core banki tanácsadóink száma

Emberévnyi felhalmozott CBS tapasztalat

1. Stratégia kialakítása

Stratégiaalkotás

IT stratégia és környezet

Projekt időzítés, büdzsé

Értékajánlat

Döntéshozatal

2. Transzformáció előkészítése

3. Transzformáció megvalósítása

4. Üzemeltetés és támogatás

Valószerű értékajánlat összeállítása

A bankok, mint gazdasági vállalkozások, beruházási döntéseiket a remélt hasznok, illetve a várható költségek és kockázatok fényében hozzák meg.

A remélt hasznok tekintetében nagyon fontos egyértelműen azonosítani az új core banki rendszerre vonatkozó pontos elvárásokat, valamint ezt a fókuszt az éveken át tartó program során is fenn kell tartani.

Természetes, ha időközben a célok némiképpen módosulnak, azonban nagyon fontos, hogy az elérni kívánt végpontok minden pillanatban meghatározottak legyenek. Ez ugyanis a szerteágazó projekt megannyi szakmai részfeladatában is irányt mutat a szakértők számára, ami meggyorsítja a végrehajtást és ezzel lecsökkenti a költségeket is. Emellett a szervezet és a vezetők motivációját is hatékonyan támogatják a világos célok és elvárások.

Cégünk, a MINDSPIRE Consulting a valószerű értékajánlat összeállítását azzal támogatja, hogy segít azonosítani és folyamatosan képviselni azokat a fontos kérdéseket, amelyek megválaszolása nélkül a projekt végrehajtása nem oldható meg hatékonyan és sikeresen.

Meglátásunk szerint a core banki rendszer átalakítás költségeit, átfutási idejét és kockázatait figyelembe véve, csak akkor érdemes elkezdeni egy ilyen projektet, ha az összes lehetséges kérdésre adott válaszok eredője határozottan a vállalkozás szükségességét támasztja alá.

1. Stratégia kialakítása

Stratégiaalkotás

IT stratégia és környezet

Projekt időzítés, büdzsé

Értékajánlat

Döntéshozatal

2. Transzformáció előkészítése

3. Transzformáció megvalósítása

4. Üzemeltetés és támogatás

Döntés a core banki rendszer transzformációjáról és céljairól

A banki számlavezető rendszer átalakítása jelentős pénzügyi terhet ró a szervezetre, illetve a jelentős átfutási ideje alatt a belső erőforrásokat olyan mértékben leterheli, hogy általában egyéb számottevő fejlesztések nem hajthatók végre. Ezért kritikus fontosságú, hogy a core banki rendszer transzformációjáról, valamint annak céljairól és remélt hasznairól a banki felsővezetésben teljes egyetértés legyen.

Ezt egy formális döntéssel is érdemes megerősíteni, amit világosan kommunikálni kell a szervezet, a tulajdonosok és egyéb érdekeltek felé.

Szakértőink facilitátorként támogatják a banki munkatársakat a célok azonosításáról és meghatározásáról szóló egyeztetések és döntéshozatal során. Emellett az elvárásoknak megfelelően segítik a vezetői döntéselőkészítő anyag összeállítását.

Véleményünk szerint a core banki rendszer transzformációjáról és céljairól szóló végső döntést a szervezetnek kell meghoznia, ezért annak előkészítéséig tart szerepünk.

Kapcsolódó bejegyzésünkben további részleteket olvashat a Core banki rendszer kiválasztásáról.

Banki transzformációs referenciák ikon

Legújabb core banki transzformációs referenciáink

Többet szeretne tudni a Banki transzformációs szolgáltatásainkról?

További információkért kattintson ide:

Kérdése van a Core banki transzformációs stratégia kialakítása témakörében?

Kapcsolatfelvétel

Adja meg elérhetőségeit és hamarosan megkeressük!

Share This