/*Blog module replace 'read more' text*/

A banki adatmigrációs projektjeink működési modelljének átalakítása

MINDSPIRE BLOG

Kövesse a MINDSPIRE közösségi oldalait!

aug 5, 2023 | Adatmigrációs blog

Az elmúlt időszakban végrehajtott adatmigrációs projektjeink tapasztalatait kiértékelve számos változást tervezünk végrehajtani a feladatok felosztása terén.

Ismerje meg a részleteket bejegyzésünkből!

Bevezetés

A Covid19 járvány számos területen formálta át életünket. Korábban beszámoltunk már arról, hogy az otthoni munkavégzés nagyfokú elterjedése milyen hatással volt az adatmigrációs projektek tervezésére és végrehajtására.

Ebben a posztban pedig azt tekintjük át, hogy a ’home office’ által okozott változások miért és milyen irányba inspiráltak minket az adatmigrációs folyamataink és munkaszervezési módszereink újragondolásában.

Kundrík Kamilla

Kundrík Kamilla

DELTA product manager

Kamilla több, mint 15 éves szektorfüggetlen rendszerimplementációs tapasztalattal rendelkezik.

A MINDSPIRE DELTA eszközének üzleti és IT fejlesztéséért felelős, továbbá támogatási és minőségbiztosítási tevékenységet végez a migrációs projektek IT feladataiban.

Az IT szervezők szerepe adatmigrációs projektjeinken

Az adatmigrációs projektjeinken jellemzően üzleti elemzők dolgoznak tapasztalt projektvezetőink irányítása mellett. Az informatikai, technikai támogatást biztosító szakértőink, az úgynevezett IT szervezői szerepkörben tevékenykedő kollégáink bevonására csak bizonyos esetekben, időszakosan van szükség.

Az alapesetben erőteljes IT hátteret és tudást igénylő adatmigrációs tevékenységek esetén ez azért lehetséges, mert a rugalmas és feladatra szabott MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszközünk segítségével a legtöbb esetben paraméterezéssel és minimális módosítással vagy fejlesztéssel végre tudjuk hajtani a feladatainkat.

Az adatmigrációs projektek jellegzetessége, hogy az alaposabb IT szakértelmet, felkészültséget igénylő feladatok nem egyenletesen oszlanak el a végrehajtás során. Időnként az IT szakértőknek feszített tempóban kell igen sok feladatot végrehajtaniuk, de előfordulnak kevésbé intenzív periódusok is.

A Covid19 előtti helyszíni, irodai munkavégzés megkövetelte az IT-s kollégák folyamatos jelenlétét, kifejezetten egy-egy projektre delegáltan. Ez gyakran azt eredményezte, hogy az érintett munkatársak esetén az erőforrás-kihasználtság alacsonyabb volt az olykor jelentős mennyiségű állásidő miatt.

Azonban a járvány óta jellemző távoli munkavégzés lehetőséget adott az IT támogatás mikéntjének újragondolására a hatékonyság növelése és az egyenletesebb leterheltség biztosítása érdekében.

DELTA data migration tool screenshot 2022

Az IT támogatás újragondolására a banki adatmigrációs projektjeinken

Első lépésként szűk körben azonosítottuk az IT szervező szerepkörhöz tartozó feladatokat, majd egyesével megvizsgáltuk az alábbi kérdések alapján a tevékenységeket:

 • Időbeliség és fontosság, azaz mikor, és milyen prioritással kell végrehajtani?
 • Egyszeri vagy ismétlődő tevékenységről van szó?
 • Kizárólag az IT szervező képes azt végrehajtani, vagy esetleg más is el tudja végezni azt a csapaton belül?
 • Szükséges a végrehajtáshoz az ügyfél támogatása?
 • Amennyiben igen, akkor milyen jellegű, például üzleti vagy technikai segítségről van szó?
 • A végrehajtás csak a helyszínen történhet, vagy megoldható távolról is?
 • A végrehajtáshoz szükség van projektspecifikus tudásra, vagy inkább általánosabb, a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszközhöz kapcsolódó ismereteket igényel?

Ezt követően egy workshop keretében áttekintettük a fenti kérdéseket az adatmigrációs projektjeink kiemelt szereplőivel és szakértőivel. Itt az alábbi kérdésekre kerestünk válaszokat a résztvevők gyakorlati tapasztalatai alapján:

 • Melyek azok a feladatok, amelyeket részben vagy egészben át lehet adni a projektcsapaton belül az üzleti elemzők, a migrációs szakmai vezetők, vagy a kiemelt szakértők kezébe?
 • Melyek azok a tevékenységek, amelyeket továbbra is kizárólag az IT szervezőknek kell elvégezniük?
 • Ezen utóbbi feladatok végrehajtása megoldható központilag, egy új szervezeti egység létrehozásával, vagy egy meglévő átalakításával?
 • Ehhez pedig milyen jellegű projekt- és ügyfél támogatásra van szükség?
 • Milyen módszertani és MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszköz fejlesztési feladatok végrehajtása szükséges előfeltételként az átszervezéshez?

A MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszköz bemutatása

A MINDSPIRE Delta adatmigrációs eszköz egy nagy teljesítményű, felhasználásra kész, paraméterezhető adattranszformációs és folyamatkezelő megoldás.

A DELTA a banki és pénzintézeti szegmensben végrehajtott adatmigrációs projektjeink támogatására készült, tökéletesen kiegészítve az Adatmigrációs szolgáltatásainkat és a saját adatmigrációs módszertanunkat.

A MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszköz használatának főbb előnyei:

 • Gyors telepítés, könnyű használhatóság
 • A teljes migrációs folyamatot lefedő támogató funkciók
 • Folyamatosan továbbfejlesztett rendszer
 • Beépített kontroll és automatizált riport lehetőségek
 • Univerzálisan alkalmazható megoldás
 • Platform és rendszerfüggetlen képességek
 • Költséghatékony, azonnal használható dobozos ETL alkalmazás

Ismerje meg a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszközt részletesen!

A hatékonyságnövelés és átszervezés tervezése

A hatékonyság növelése terén két fő lehetőséget azonosítottunk. Az egyik a továbbra is az IT szervező kollégák által elvégzendő feladatok végrehajtásának központosítása, egy új, független szervezeti egység létrehozásával. A másik pedig a meglevő MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszközt fejlesztő csapat működésének átalakítása.

A fenti ötleteket a fejlesztő cégeknél elterjedt működési modellből merítettük. Közismert, hogy számos olyan cég működik az IT piacon, ahol a termékek és szolgáltatások értékesítését, bevezetését, valamint az ügyfelek támogatását egy központi szupport csapat támogatja.

Az átszervezés legfontosabb szempontjai az alábbiak voltak:

 • A reorganizáció lehetőség szerint ne eredményezzen jelentősen több terhet a projektcsapat tagjai számára. Értelemszerűen az nem jelentene valós megoldást, hogy egyenetlen és kiszámíthatatlan leterhelést áthárítjuk az IT csapatról az üzleti teamre. Áttekintve a korábbi projektjeinket megállapítottuk, hogy számos feladat végrehajtására hasonló, vagy teljesen egyező működési modell alapján került sor. Tehát ez a fajta átalakulás, reorganizáció az egyes munkák szintjén már több esetben megtörtént, mégpedig pont a hatékonyság növelése érdekében. Így ennek a működési modellnek a sztenderdizálása egyértelműen jó iránynak tűnt.
 • Ne növeljük az ügyfeleinktől elvárt közreműködés mennyiségét, illetve ne hárítsunk rájuk összetettebb, nagyobb kihívást jelentő feladatokat se. Tehát a feladat-végrehajtás átszervezése csakis a MINDSPIRE szervezetén belül történhet, az nem okozhat semmilyen negatív hatást ügyfeleink számára.

A működési modell átalakítása által indukált előkészítő feladatok

A feladattípusok átszervezésével párhuzamosan az alábbi pontok mentén összesítettük a reorganizáció miatt adódó módszertani, valamint a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszközt érintő fejlesztési és szervezetfejlesztési teendőinket:

 • Hogyan és melyik pontokon kell átalakítani az adatmigrációs módszertanunkat?
 • Milyen mértékben érinti a változás a folyamatainkat, az adatmigrációs projektjeinkben érintett szerepköröket, valamint az alkalmazott eszközeink körét?
 • Azonosítottuk, hogy milyen új funkciók bevezetésével tudjuk az IT feladatok végrehajtását egyszerűsíteni, illetve azokat az érintett szerepkörök számára elérhetővé tenni a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszközben.
 • Megvizsgáltuk, hogy a projekteken dolgozó kollégák számára milyen szakmai oktatásokra lehet szükség.
 • Meghatároztuk, hogy melyik módszertani dokumentumokat kell módosítani, vagy újonnan elkészíteni.
A banki adatmigrációs projektjeink

Emellett megvizsgáltuk azt is, hogy a fenti optimalizálási lehetőségek közül melyek végrehajtásával lehet a leggyorsabban növelni a hatékonyságot, illetve milyen előfeltételek szükségesek ezek végrehajtásához. Ezt követően az összegyűjtött információkat priorizáltuk, majd egy magas szintű akciótervet állítottunk össze az átszervezés végrehajtásához és az új folyamat bevezetéséhez és üzemeltetéséhez.

A workshop, valamint annak kiértékelése során megállapítottuk, hogy az IT szervező szerepkör központosítása nagy biztonsággal végrehajtható anélkül, hogy az adatmigrációs projektek szállítási kockázatait, az ügyfeleink által nyújtandó közreműködés mértékét, vagy a teljes projektcsapat által elvégzendő feladatmennyiséget növelnénk.

Az összhang megteremtése az egyes IT szerepkörök között

Emellett azt is feltérképeztük, hogy a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszközt fejlesztő jelenlegi csapat feladatai és a központba átszervezhető feladatok milyen viszonyban állnak egymással, illetve van-e köztük esetleg átfedés. Hiszen ez a team nem csak az alkalmazás folyamatos fejlesztéséért, hanem annak alacsony szintű támogatásáért is felelős, legyen szó a projektspecifikus hibák kezeléséről, egy testre szabott környezet kialakításról, az ezzel kapcsolatos problémák kivizsgálásáról, vagy optimalizálásról.

Ezzel párhuzamosan az IT szervezők a projekteken a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszköz üzemeltetési és egyedi testreszabási feladatait látják el, illetve egy estleges elakadás esetén bevonják a fejlesztői csapatot a megoldási folyamatba.

A két csapat feladatait összevetve egyértelművé vált, hogy nagyon sok a hasonlóság köztük, és csupán minimális mértékben térnek el egymástól. Emiatt úgy döntöttünk, hogy az átszervezendő IT feladatok elvégzésére felesleges egy teljesen új, központi szervezeti egységet létrehozni.

Ezeket a tevékenységeket át lehet adni a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszközt fejlesztő csapatnak, amelyet szükség esetén ki kell egészíteni a hiányzó kompetenciákkal, az esetleges újonnan beérkező feladatok elvégzése érdekében.

Az adatmigrációs projektek feladatainak felosztása az átszervezést követően

A fejlesztői csapat feladatai így az alábbiak szerint alakulnak majd az átszervezést követően:

 • Továbbra is egyik legfontosabb feladatuk lesz a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszköz folyamatos fejlesztése, hiszen az állandóan változó piaci igények követése elengedhetetlen az ügyfeleink által megszokott magas minőségű szolgáltatások biztosításához.
Az adatmigrációs projektek feladatainak felosztása az átszervezést követően
 • A fejlesztési feladatok meghatározása továbbra is változatlan módon történik majd:
  • Az aktuálisan zajló adatmigrációs projektek igényeit elemezve adódhatnak az eszközt érintő generális fejlesztések.
  • Azokat a funkciókat, amelyek nem lehet, vagy nem érdemes sztenderdizálni, továbbra is csak az adott projekten valósítjuk meg, egy egyedi, az adott projekt igényeit kiszolgáló testreszabás révén.
  • A belső, nagyobb volumenű fejlesztéseket a piaci trendek vizsgálatával, a várható ügyféligények elemzésével azonosítjuk.
 • Emellett a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszközt fejlesztő csapat feladatköre jelentősen bővül azáltal, hogy az eddig az IT szervezők által végzett projektspecifikus egyedi fejlesztések, valamint a projekteken zajló eszköz-üzemeltetési és IT támogatási feladatok elvégzéséért is ők lesznek felelősek:
  • Azonosítottunk olyan jellegű feladatokat, amelyeket egy adott projekt végrehajtása során egy dedikált fejlesztő fog elvégezni. A kijelölt kollégát nem a projekt teljes időtartamára és annak minden IT feladatára delegáljuk, hanem a projektnek egy-egy komplexebb és kiemelt adatköréhez kapcsolódó fejlesztéséért és annak változáskövetéséért lesz felelős. Ezek jellemzően projektspecifikus tudást is igénylő egyedi fejlesztések. Azáltal, hogy a projekt teljes időtartama alatt dedikáltan egy kollégához tartozik majd egy-egy ilyen feladat, az átszervezésből fakadó projektkockázat szinte teljesen eliminálható, illetve a tudásátadásra sem kell időt fordítaniuk a projekten dolgozó szakértőknek.
  • Emellett olyan általános jellegű üzemeltetési feladatokat is azonosítottunk, amelyeket bármely, a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszköz használatát elsajátított IT szervező vagy fejlesztő rugalmasan el tud végezni, anélkül, hogy projektspecifikus tudással rendelkezne.
 • A fejlesztői csapat a fenti feladatkörök mellett technikai és IT támogatást biztosít majd az adatmigrációt végrehajtó projektcsapatok számára. Mivel az üzleti elemzőink olyan feladatokkal is szembesülhetnek, amelyeket korábban még nem hajtottak végre, ezért informatikai oktatásokon és a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszköz használatára felkészítő képzéseken is részt vesznek majd, illetve a hatékony munkavégzés érdekében a projektek kiemelt szakértői fogják őket támogatni a megszerzett tudás gyakorlati felhasználása során.

Az egyes feladatok ügyfelek által biztosítandó előfeltételeivel kapcsolatban megállapítottuk, hogy nincs szükségünk több támogatásra tőlük annál, mint amennyit eddig is nyújtottak a banki adatmigrációs projektjeink során.

A távoli munkavégzés feltételeinek megteremtése

A Covid19 hatására elterjedt otthoni munkavégzés olyan megoldások elterjedését tette lehetővé, amelyek segítségével biztonságosan és nyomon követhetően hozzá tudunk férni a sikeres adatmigrációhoz szükséges környezetekhez, rendszerekhez és adatokhoz. A szupport csapatunk jelenleg is eléri a hatékony munkavégzéshez szükséges eszközöket, továbbá az ügyfeleinkkel az elmúlt évek során már kialakítottuk a megfelelő kommunikációs csatornákat is.

Jövendőbeli ügyfeleinket pedig részletes és kiforrott dokumentációval, valamint legjobb gyakorlatokkal fogjuk támogatjuk annak érdekében, hogy ezek a megoldások minél hamarabb bevezetésre kerüljenek és alkalmazhatók legyenek.

A fejlesztői csapat tervezése

A szervezeti átalakítás első lépéseként a rendelkezésünkre álló információk alapján magas szinten, de meghatároztuk a fejlesztő csapat kapcsán az alábbiakat:

 • A team összetételét, azaz pontosan hány és milyen kompetenciával rendelkező kollégára lesz szükség ahhoz, hogy a párhuzamosan futó projekteket rugalmasan és hatékonyan ki tudjuk szolgálni.
 • A csapat működési modelljét, tehát milyen folyamatok mentén dolgoznak majd, és milyen résztvevőkre lesz szükség az ügyfél és a projektcsapat oldalán.
 • Milyen kommunikációs csatornák és egyéb eszközök szükségesek a hatékony munkavégzéshez.

Az átszervezés gyakorlati megvalósítása

A fenti magas szintű terv részletes kidolgozását hamarosan megkezdjük, a korábban meghatározott akciótervünk szerint haladunk a megvalósítással annak érdekében, hogy a következő adatmigrációs projektünket már új működési modell szerint tudjuk kezdeni és végrehajtani, illetve minél hamarabb rendelkezzünk majd gyakorlati tapasztalatokkal is a szervezeti átalakítást illetően.

Végül pedig, amint sikerült életbe léptetni az új működésünket, feladatunk lesz annak folyamatos monitorozása, azaz az alábbi kérdések megválaszolása:

 • Valóban a várt eredményeket hozta az átszervezés? Hatékonyabb és egyenletesebb lett az IT szervezői feladatok végrehajtása? Tényleg megszűntek az üresjáratok és a túlzott terheléssel járó időszakok?
 • Optimálissá vált a feladatok kiosztása és végrehajthatósága? Minden feladat megfelelő időben és minőségben kerül végrehajtásra? Szükséges akár generálisan, akár csak a projektek egyedi szintjén átalakítani a feladatok kiosztását?
 • A fejlesztői csapat folyamatai, kommunikációs csatornái és eszközei megfelelnek az elvárásoknak és elegendőek a végrehajtáshoz?
 • Változott a projektek szállítási minősége? Növekedtek vagy csökkentek a kockázatok az átszervezés miatt?
 • Végül, de nem utolsósorban, az ügyfélelégedettség és projektcsapat elégedettsége változott? Amennyiben igen, akkor milyen irányban?

Az eddigi tapasztalataink összefoglalása

Összegezve, úgy látjuk, hogy a tervezett szervezeti és működési átalakításokkal egy igen produktív modell felé fogunk elmozdulni, amely mind az ügyfeleink, mind pedig belső működésünk, kollégáink számára pozitív változást jelent majd, illetve a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszköz továbbra is magas színvonalú technikai támogatást tud majd biztosítani cégünk adatmigrációs szolgáltatásaihoz.

Ismerje meg kapcsolódó szolgáltatásunkat és megoldásunkat!

 

Adatmigrációs szolgáltatások

Adatmigrációs szolgáltatások ikon 2022

MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszköz

A banki adatmigrációs projektjeink működési modelljének átalakítása
Project management contact form

Kérdése vagy megjegyzése van a bejegyzéssel kapcsolatban?

Küldje el üzenetét és munkatársaink felveszik Önnel a kapcsolatot!

Adatmigrációs ikon

Legújabb adatmigrációs referenciáink

Többet szeretne tudni Banki adatmigrációs szolgáltatásainkról?

További információkért kattintson ide:

Share This