/*Blog module replace 'read more' text*/

Adatmigrációs tapasztalatok a banki ügyfél törzsadatbázis kialakítása során – 1. rész

MINDSPIRE BLOG

Kövesse a MINDSPIRE közösségi oldalait!

febr 5, 2024 | Adatmigrációs blog

Cégünk, a MINDSPIRE Consulting számos adatmigrációs projekten szerzett gyakorlati tapasztalatokat az elmúlt időszakban.

Bejegyzésünkben egy sokéves, hazai nagybanknál végzett tevékenységünk mentén áttekintjük azokat a jellemző feladatokat, kihívásokat és tanulságokat, amelyekkel szembesültünk.

Cikksorozatunk első részében bemutatjuk az első időszak során a projekten végrehajtott banki adatmigrációs tevékenységeinket.

A második részben pedig bemutatjuk a legutóbbi tevékenységeinket, illetve összefoglaljuk a tanulságokat.

Kiinduló helyzet: A banki ügyféladatok elkülönült tárolása

Cégünket, a MINDSPIRE Consultingot 2018-ban bízta meg egy hazai nagybank azzal a feladattal, hogy a pénzintézet Ügyfél Törzsadatbázisának kialakítását támogassuk az adatmigrációs technikai feladatok kapcsán.

Ugyan a bejegyzésünkben említett kihívások, megoldások, módszertanok és eszközök egy konkrét projekt tapasztalatai alapján kerülnek bemutatásra, azonban általánosságban is jellemzőek az ügyféladatok migrációja során.

Tehát bejegyzésünk célja a szóban forgó feladat esettanulmány jellegű ismertetése mellett azoknak a tapasztalatainknak a megosztása, amelyek szakmailag tanulságosak lehetnek.

Szerletics Kamilla

Szerletics Kamilla

Banki Adatmigrációs Szakértő

Kamilla több mint 10 év tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szektorban, jelentős tapasztalatokkal rendelkezik az adatmigrációs projektek terén, beleértve az adatmigrációs eszközök fejlesztését is.

Feladatai lefedik a teljes adatmigrációs életciklust, beleértve a tervezést, a migrációs folyamatok koordinálását, a forrás- és célrendszerek leképezését, a migrációs adatbázisok karbantartását, a funkcionális tesztelést és az UAT tevékenységek támogatását is.

Amellett, hogy banki adatmigrációs szakértőként dolgozik, Kamilla 2019 óta banki adatmigrációs projekteket vezet, illetve a MINDSPIRE DELTA banki adatmigrációs eszköz termékmenedzsereként tevékenykedik.

A menedzsment döntése alapján a cél egy olyan megoldás kialakítása volt, amelyben a bank összes ügyfelének minden adatát egy alkalmazásban lehet tárolni.

Erre egyrészt azért volt szükség, mert a banki számlavezető megoldás mellett számos elszigetelt rendszerben tároltak ügyféladatokat, másrészt a különböző felvásárlások és beolvadások során is jelentős számú, eltérő alkalmazásokban tárolt ügyféladat került a bank birtokába.

A banki ügyféladatok egymástól elkülönült megoldásokban történő tárolása, illetve az adatok szinkronizációjának hiánya számos operációs nehézséggel és kockázattal jár, amelyek egy része az ügyfélelégedettségre is negatív hatással volt.

Például abban az esetben, ha egy lakossági ügyfél szerette volna törölni a banknak korábban megadott egyik telefonszámát, akkor előfordult, hogy azt az ügyintéző csak az általa használt rendszerből távolította el, arra ugyanis nem volt lehetőségük, hogy azokat az egyéb alkalmazásokat is azonosítsák, amelyekben ugyanaz az információ megtalálható volt. Így előfordult, hogy később az ügyfelet újra azon a telefonszámon hívták a bank munkatársai, amiről korábban már kifejezetten kérte, hogy ne használják erre a célra.

De egy új ügyféladat megadása esetén sem volt biztosított, hogy az információ a bank összes érintett rendszerébe automatikusan átvezetésre kerül, így előfordult, hogy az ügyfeleknek több alkalommal is meg kellett adniuk ugyanazt az információt, ami szintén csökkenti a bizalmat és elégedettséget.

A fenti problémák elkerülése érdekében született meg a pénzintézeti Ügyfél Törzsadatbázis kialakításának igénye.

A banki Ügyfél Törzsadatbázis kialakítása

A pénzintézet első feladata egy olyan rendszer kiválasztása volt, amely az összetett banki adatmodell alapján meghatározott elvárásoknak, valamint az iparág magas szintű adatbiztonsági előírásainak is meg tud felelni.

A megoldásban jóval több információt kellett tárolni egy-egy ügyfélről, mint az alapvető név, cím és kapcsolat adatok. Ugyanis a bank által használt adatmodellben több ezer mező található, amelyek számos adatkörbe szerveződnek. Az alapadatok, azonosítószámok, egyéb rendszerazonosítók, nyilatkozatok, ügyfélkapcsolatok, szerepkörök (például bankszámla tulajdonos, rendelkező, hitelezésben érintett) és a kontakt adatok mellett az egyes információk felhasználhatóságát is kezelni kell a rendszerben, így az jóval összetettebb, mint elsőre tűnhet.

A bank egy piacon jól ismert szállító megoldását választotta az Ügyfél Törzsadatbázis kialakításához, az alaprendszert azonban az adatmodell komplexitása miatt át kellett alakítani. Emellett számos adattáblával és mezővel is ki kellett egészíteni, a bank korábbi elven nyilvántartott ügyféladatainak működését követve, ahhoz igazodva. Ezek a sztenderd megoldást érintő egyedi átalakítások folyamatos odafigyelést igényelnek a szoftver verziók frissítése, az újabb szatellitrendszerek adatmigrációja, valamint az üzleti igények módosulása során.

Mivel cégünk, a MINDSPIRE Consulting jelentős tapasztalattal rendelkezik a komplex és időben elhúzódó banki adatmigrációs projektek tervezésében és végrehajtásában is, a bank vezetése úgy döntött, hogy bevonja szakértőinket a többéves programba.

A MINDSPIRE adatmigrációs eszköztára

Cégünk alapos tapasztalatokkal rendelkezik az adatmigráció, ezen belül is a banki adatmigráció terén, amit eszközünk, módszertanunk és sablonjaink egészítenek ki.

Projektjeink során saját fejlesztésű, megoldásunk, a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs megoldás támogatja szakértőink tevékenységét, amely egy nagy teljesítményű, felhasználásra kész, paraméterezhető adattranszformációs és folyamatkezelő megoldás.

Univerzális megközelítésen alapuló pénzintézeti adatmigrációs módszertanunk pontosan meghatározott feladatokat, felelősségi köröket és folyamatos módszertani támogatást biztosít a teljes projekt során. Metodológiánk magában foglalja a koncepcionális tervezést, a megvalósítást, az utólagos támogatást és a koordinációt a különböző banki adatmigrációs projektek számára.

Dokumentációs és riporting keretrendszerünk sablonokat, ellenőrzőlistákat, riportsémákat és egyéb támogató anyagokat kínál a pénzintézetek számára a hatékony tervezéshez és megvalósításhoz.

Delta eszköz adatszolgáltatás Erste 2022

Az első adatmigráció: Az Ügyfél Törzsadatbázis ősfeltöltése

A banki Ügyfél Törzsadatbázis kialakításának első fázisában a core banki rendszer (CBS, Core Banking System) volt érintett, amely megoldás egyben ügyféltörzsként is szolgált, hiszen az ügyféladatok elsődleges nyilvántartása is itt történt.

A banki számlavezető rendszer az ügyféladatokat csupán néhány táblában tárolja, a kialakítandó új Ügyfél Törzsadatbázishoz képest csökkentett adattartalommal, kevés validációval és lehetőséggel; innen kellett az új megoldásba átemelni egy bonyolultabb, több lehetőséggel bíró adatstruktúrába az adatokat.

A célrendszer, amelyben a banki Ügyfél Törzsadatbázis kialakításra került, ekkor még teljesen üres volt, így ekkor történt meg az első adatok importálása, az úgynevezett ősfeltöltés. Ennek során cégünk, a MINDSPIRE Consulting banki adatmigrációs szakértői két és félmillió ügyfél alapadatainak, és kiegészítő adatainak transzformációját és betöltését végezték el.

Mivel az áttöltést követően sem szűnt meg a banki számlavezető rendszerben az adatok kezelése, továbbra is biztosítani kellett, hogy az ügyintézők abban a megoldásban is rögzíteni és módosítani tudják az információkat, beleértve az új ügyfelek létrehozását is. Emiatt a két adatbázis között a kétirányú szinkronizációt is ki kellett alakítani, integrálva a két rendszert.

Az új banki Ügyfél Törzsadatbázis indokoltsága és előnyei

Itt felmerülhet az a kérdés, hogy mi értelme van egy banki Ügyfél Törzsadatbázis kialakításának a CBS megoldás mellett, ha mindkét rendszerben pontosan ugyanazokat az adatokat tároljuk.

Az ügyéltörzs tárolására szolgáló új megoldás adatmodellje jóval összetettebb és sokkal több lehetőséget kínál, mint a core banki rendszerben található néhány egyszerű tábla.

Az alkalmazás emellett fejlett adatvalidációs funkciókat is tartalmaz, ami azt jelenti, hogy az ügyintézők által bevitt adatokat a tényleges tárolás előtt valós időben ellenőrzi, az összes mezőre kiterjedően, az egyes üzleti igényeket szem előtt tartva, illetve az összefüggéseket figyelve.

A banki számlavezető rendszerben korábban egy kötött formátumú és alfabetikus karaktereket is tartalmazó okmányazonosító mezőbe be lehetett írni egy tetszőleges számot, vagy az ügyfél nevéhez három pontot, mert a felvitt adatok nem kerültek ellenőrzése. Ennek az volt a következménye, hogy lehetett hiányosan, vagy nem megfelelő formátumban is adatokat rögzíteni, ami értelemszerűen negatív hatással volt a banki ügyféladatok minőségére.

Ezen a problémán az új banki Ügyfél Törzsadatbázis bevezetése radikálisan változtatott, a megoldás a bevont rendszerekben minden egyes adatot külön ellenőriz, már a felvitel során. A rögzíteni kívánt adatokat az Ügyfél Törzsadatbázis validálja, és nem enged hiányos, hibás, vagy nem megfelelő formátumú adatot rögzíteni az új ügyféltörzsbe. Az okmányazonosítókat pontosan az előírt módon kell felvinni, például a kártya alakú személyazonosító igazolványnak hat számjegyből és az ezt követő két betűből kell állnia, az ügyfél nevének egyes tagjait külön mezőbe tárolja, az ügyfelek címadatait pedig komponensenként kell felvinni, annak érdekében, hogy az ügyintéző minél pontosabb adatokat rögzítsen. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a bank elérje ügyfeleit a különböző csatornákon, például egy hibásan rögzített címkontakttal korábban sikertelenül kerülhettek kézbesítésre a bankszámlakivonatok is.

A mezőszintű validációkon túl az Ügyfél Törzsadatbázist kezelő megoldás az egyes adatok közötti különböző összefüggéseket is vizsgálja. Például figyelmeztet a rendszer, ha egy nyilatkozat esetén nem került kitöltésre egy kötelező mező, vagy ellenőrzi, hogy az éppen rögzítésre kerülő kontaktadat létezik-e már az adott ügyfélnél.

Emellett a rendszer mélyebb ellenőrzéseket is végez, például, ha az ügyfél CRS-ben érintett, vagy külföldi adóalany, akkor a megoldás további kötelező adatokat is kérni fog a rögzítés során.

Banki ügyfél törzsadatbázis kialakítása illusztráció

A bank munkatársai az adatok felvitelére vagy módosítására továbbra is használhatják a banki számlavezető rendszert is az új Ügyfél Törzsadatbázis felülete mellett.

A fenti feladatokat az ősfeltöltés során a MINDSPIRE által végrehajtott migrációs projekt során valósítottuk meg azáltal, hogy a számlavezető rendszerben tárolt adatokat az új ügyféltörzs szerinti adatmodellbe transzformáltuk, annak megfelelő formátumban, az összes összefüggésnek, validációnak, kötelező mezőnek megfelelve. Ez egy komplex migrációs folyamat kifejlesztését igényelte, ahol a különböző ügyféltípusok, mint magánszemélyek, vállalati ügyfelek, egyéni vállalkozók, potenciális ügyfelek adatai mind különböző módon kerültek transzformálásra, a meglévő banki igényeket és az új adatmodell szerinti elvárásokat követve. A migrációs folyamatban megvalósított tiszta, validált, és adatmodellnek megfelelő adat ősfeltöltése tette lehetővé, hogy az új ügyféltörzs köré kialakított funkcionalitás működhessen.

Következő fázis: További banki rendszerek ügyféladatainak bevonása az Ügyfél Törzsadatbázisba

Miután megtörtént a CBS rendszer és az Ügyfél Törzsadatbázis közötti integráció kialakítása, a következő lépés az egyéb banki rendszerekben található ügyféladatok szinkronizálása volt.

Ilyen volt többek között például az eseti ügyfelek adatait tároló alkalmazás, a tényleges tulajdonosokra vonatkozó információk, az elektronikus szerződésekben található ügyféladatok, amelyek mind külön-külön elszigetelt rendszerekben voltak tárolva.

Tehát a második szakaszban a cél a többi szatellit megoldásban tárolt banki ügyféladatok migrációja, illetve az érintett rendszerek szinkronizációja volt az Ügyfél Törzsadatbázissal.

Az Ügyfél Törzsadatbázisba bevont rendszerek mindegyike esetén első lépésben az ősfeltöltést, illetve az adatok valós idejű szinkronizálását kellett megoldani. Ez utóbbi jelentős mennyiségű funkcionális fejlesztést, például a szükséges webservice-ek kialakítását igényelte minden egyes alkalmazás esetén, amelyet a MINDSPIRE által végrehajtott migrációs projekttel párhuzamosan fejlesztettek ki egyéb szállítók.

A MINDSPIRE az első fázisban kialakított projektspecifikus módszertant követve, az újabb kihívásokat megválaszolva sikeresen hajtotta végre a második fázis feladatait is.

Ennek a szakasznak a szkópja folyamatosan bővült, míg végül az eredetileg több lépésben megvalósítandó átállás helyett egy hétvége alatt történt meg az egyéb rendszerek bevezetése az új megoldásba, illetve egy másik során az ügyfelek kontaktadatainak nyilvántartását kezelő rendszer integrációja az Ügyfél Törzsadatbázishoz.

Cégünk szakértői rugalmasan kezelték a folyamatos változásokat, illetve képesek voltak az eredetileg több projektre kiterjedő szkópot egy éles átállási hétvégébe újratervezni és megvalósítani.

A végrehajtás, amelyet a MINDSPIRE öt fős banki adatmigrációs csapata végzett, pénteken délután négy órakor kezdődött és vasárnap késő estig tartott, folyamatos adatátadásokkal, interakciókkal, szinte megszakítás nélkül.

Egy újabb Ügyfél Törzsadatbázis létrehozása: Az ügyfelek kapcsolati adatainak felhasználása

A következő évben az éles működés tapasztalatai alapján a bank részéről felmerült egy újabb igény. Mivel az ügyfelek kontakt adatainak (cím, telefonszám, email cím) felhasználására vonatkozó információk tárolása és kezelése az Ügyfél Törzsadatbázis nem volt teljes mértékben kivitelezhető, ezért 2020-ban megszületett az a döntés, hogy legyen egy olyan új nyilvántartás az Ügyfél Törzsadatbázis mellett, amelyben az ügyfél kontaktadatait úgy lehet tárolni, hogy azt minden kapcsolódó rendszer egységesen elérje és kezelni tudja, láthatóvá téve, hogy az ügyfél egyes kontakt adatait (telefon, email, cím kapcsolati adatok) mely rendszer vagy szolgáltatás használja aktuálisan. Ezáltal teljes mértékben megvalósulhat az az igény, hogy az ügyfélről nyilvántartott adatokat minden rendszer egységesen használja, illetve például egy telefonszám megszűnése esetén már egyik alkalmazás se tárolja tovább.

Tehát a következő feladat ennek a rendszernek a kialakítása és ősfeltöltése volt, ami szintén többmillió adat betöltését jelentette.

Párhuzamos feladatok: A bankfelvásárlások kezelése

Ügyfelünk az Ügyfél Törzsadatbázis kialakításával párhuzamosan több olyan feladatot is ránk bízott, amely az időközben felvásárolt pénzintézetek adataink betöltését célozta.

Ezek a projektek is jelentős felkészülést és figyelmet igényeltek az Ügyfél Törzsadatbázis összetettsége, a migrálásra váró adatok előkészítése, tisztítása és validálása miatt.

Adatmigráció banki ügyfél törzsadatbázis kialakitása során illusztráció

Az integrálásra kerülő banki szatellitrendszerek hatása az Ügyfél Törzsadatbázisra

További kihívást jelentett a banki Ügyfél Törzsadatbázis tekintetében, hogy a megoldásba bevont banki szatellitrendszerek újabb és újabb változásokat, módosításokat és kiegészítéseket igényeltek az adatmodellben és a validációkban is.

Ezeket a változtatásokat a banki számlavezető rendszer felületére is vissza kellett vezetni, ami nem mindig történt meg azonnal.
Ezek szintén fokozták a projekt komplexitását, illetve folyamatos feladatokat generált a résztvevő szakértőink számára.

A teljes adatmigrációs folyamat időbeni lefutását a technikai komplexitás mellett az egyes banki szatellitrendszerek bevonásával együtt járó üzleti szintű tervezési feladatok, a folyamatok módosítása, valamint a szervezeti változáskezelés is befolyásolta.

Bizonyos esetekben előfordult, hogy az adott megoldást használó üzleti terület, illetve a felhasználók nem feltétlenül támogatták az alkalmazásban tárolt adatok banki Ügyfél Törzsadatbázisba történő integrációját. Számukra a forrásrendszer bevonása plusz feladatokat jelentett, hiszen fejlesztéseket, módosításokat kellett eszközölni az általuk használt megoldásban, módosultak és esetleg összetettebbé váltak a folyamatok, változott az adatrögzítés és módosítás folyamata is.

A felhasználók által meghatározott igények és elvárások miatt a forrásrendszerekben sok esetben továbbra is a banki Ügyfél Törzsadatbázisban lévő adatmodelltől eltérő formátumban kerülnek rögzítésre az információk. Ilyen esetekben a háttérben végrehajtásra kerülő adatszinkronizálás során ki kell alakítani a szükséges transzformációs szabályokat is, ami lehetővé teszi a két rendszer összehangolását.

Az egyes rendszerekben különbözőképpen tárolt ügyféladatok miatt a MINDSPIRE feladata nemcsak az adott banki szatellitrendszerből, migrációs forrásrendszerből történő adatok transzformálását jelentette az Ügyfél Törzsadatbázisba, hanem az egyes kapcsolódó rendszerek adatainak módosítását is.

Ugyanis a különböző rendszerek átállásakor a szinkron megteremtéséhez, azaz, hogy a törzsbe való csatlakozás után az adatok ugyanúgy szerepeljenek a rendszerekben, szükséges volt a visszafelé történő transzformáció, migráció is.

Így a kialakított migrációs folyamatban először a kiinduló forrásrendszer adatait transzformáljuk a célrendszer szerinti formátumba, oda betöltjük az adatokat, majd ezen adatokat újra transzformáljuk, a rendszerhez megfogalmazott funkcionális működésben is alkalmazott szinkronszabályoknak megfelelően, és visszatöltjük a forrásrendszerbe.

Erre leginkább azért van szükség, mert az átálláskor elengedhetetlen, hogy az adatokat tisztítsuk, a célrendszer igényeihez igazítsuk, és ugyanezen módosításokat a forrásrendszerben is meg kell tenni.

Így többirányú migrációs folyamatot alakítunk ki, egy zárt migrációs adatbázisban, ahol az adatok konzisztensen körbeérnek az érintett rendszerek között. Az átálláskor a törzsbe történő migráció után lehetőség lenne egyszeri alkalommal elindítani a rendszerek közötti szinkront az aktuálisan migrált adatra, de mivel ez mindig nagyobb mennyiségű adatot jelentett, így technikailag a kezdeti szinkron megteremtését is migrációval, tömeges adatbetöltéssel végezzük.

Az összhang megteremtése az egyes IT szerepkörök között

Emellett azt is feltérképeztük, hogy a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszközt fejlesztő jelenlegi csapat feladatai és a központba átszervezhető feladatok milyen viszonyban állnak egymással, illetve van-e köztük esetleg átfedés. Hiszen ez a team nem csak az alkalmazás folyamatos fejlesztéséért, hanem annak alacsony szintű támogatásáért is felelős, legyen szó a projektspecifikus hibák kezeléséről, egy testre szabott környezet kialakításról, az ezzel kapcsolatos problémák kivizsgálásáról, vagy optimalizálásról.

Ezzel párhuzamosan az IT szervezők a projekteken a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszköz üzemeltetési és egyedi testreszabási feladatait látják el, illetve egy estleges elakadás esetén bevonják a fejlesztői csapatot a megoldási folyamatba.

A két csapat feladatait összevetve egyértelművé vált, hogy nagyon sok a hasonlóság köztük, és csupán minimális mértékben térnek el egymástól. Emiatt úgy döntöttünk, hogy az átszervezendő IT feladatok elvégzésére felesleges egy teljesen új, központi szervezeti egységet létrehozni.

Ezeket a tevékenységeket át lehet adni a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszközt fejlesztő csapatnak, amelyet szükség esetén ki kell egészíteni a hiányzó kompetenciákkal, az esetleges újonnan beérkező feladatok elvégzése érdekében.

Ismerje meg kapcsolódó szolgáltatásunkat és megoldásunkat!

 

Adatmigrációs
szolgáltatások

Adatmigrációs szolgáltatások ikon 2022

MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszköz

Adatmigrációs tapasztalatok a banki ügyfél törzsadatbázis kialakítása során – 1. rész
Project management contact form

Kérdése vagy megjegyzése van a bejegyzéssel kapcsolatban?

Küldje el üzenetét és munkatársaink felveszik Önnel a kapcsolatot!

Adatmigrációs ikon

Legújabb adatmigrációs referenciáink

Többet szeretne tudni Banki adatmigrációs szolgáltatásainkról?

További információkért kattintson ide:

Share This