/*Blog module replace 'read more' text*/

Adatmigrációs tapasztalatok a banki ügyfél törzsadatbázis kialakítása során – 2. rész

MINDSPIRE BLOG

Kövesse a MINDSPIRE közösségi oldalait!

márc 10, 2024 | Adatmigrációs blog

Cégünk, a MINDSPIRE Consulting számos adatmigrációs projekten szerzett gyakorlati tapasztalatokat az elmúlt időszakban.

Bejegyzésünkben egy sokéves, hazai nagybanknál végzett tevékenységünk mentén áttekintjük azokat a jellemző feladatokat, kihívásokat és tanulságokat, amelyekkel szembesültünk. Cikksorozatunk első részében áttekintettük az első időszak során végrehajtott tevékenységeket. A második részben pedig most bemutatjuk a legutóbbi tevékenységeinket, illetve összefoglaljuk a tanulságokat.

Az Ügyfél Törzsadatbázisba bevont adatok duplikáció-szűrése

Ahogy az Ügyfél Törzsadatbázisba folyamatosan kerültek be adatok a bevont banki szatellitrendszerekből, minden egyes esetben szükség volt azok tisztaságának, összefüggéseinek ellenőrzésére.

Ennek legfontosabb eleme az ügyfelek egyediségének vizsgálata, azaz a duplikáció ellenőrzése, amelyre vonatkozóan az Ügyfél Törzsadatbázisnak helyet adó megoldás számos validációt futtat le az adatbetöltés során.

Például az okmányazonosítók esetén alapvető ellenőrzés, hogy két ügyfélnek nem lehet ugyanaz az adata. De emellett azt is meg kell vizsgálni, hogy a migrálandó ügyfél létezik-e már az Ügyfél Törzsadatbázisban.

Tehát a duplikáció ellenőrzéseket több szinten is végre kell hajtani, a forrásrendszerben, a forrás és cél rendszerek viszonyában, ügyfélszinten és az ügyfél adatok vonatkozásában is.

A duplikációval kapcsolatos ellenőrzéseket már a banki adatmigrációs projektek tervezési szakaszában végre kell hajtani, a forrásrendszeren belül, valamint a forrásrendszer és a célrendszer viszonyában, ellenkező esetben a két rendszer mezői sem feleltethetők meg egymásnak, tehát a logikai mapping sem készíthető el.

Szerletics Kamilla

Szerletics Kamilla

Banki Adatmigrációs Szakértő

Kamilla több mint 10 év tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szektorban, jelentős tapasztalatokkal rendelkezik az adatmigrációs projektek terén, beleértve az adatmigrációs eszközök fejlesztését is.

Feladatai lefedik a teljes adatmigrációs életciklust, beleértve a tervezést, a migrációs folyamatok koordinálását, a forrás- és célrendszerek leképezését, a migrációs adatbázisok karbantartását, a funkcionális tesztelést és az UAT tevékenységek támogatását is.

Amellett, hogy banki adatmigrációs szakértőként dolgozik, Kamilla 2019 óta banki adatmigrációs projekteket vezet, illetve a MINDSPIRE DELTA banki adatmigrációs eszköz termékmenedzsereként tevékenykedik.

Ráadásul ezeket az ellenőrzéseket több nézetben is el kell végezni, mert más ellenőrzéseket szükséges elvégezni akkor, ha az adott ügyfél már létezik a banki Ügyfél Törzsadatbázisban, illetve akkor, ha még nem, tehát új ügyfélként kell létrehozni.

Egy meglévő ügyfél esetén a célrendszerben adatgazdagításról beszélünk, ami adatmigrációs szempontból további migrációs folyamatokra bontható. Meg kell különböztetni azt az esetet, ha a banki Ügyfél Törzsadatbázisban a forrásrendszerből betöltendő magánszemély vagy vállalkozás még nem tényleges ügyfélként, csak érdeklődőként lett létrehozva, és kizárólag ilyen szerepe van ott létrehozva. Ugyanis ilyenkor első lépésben a célrendszerben ügyféllé kell alakítani, illetve a megfelelő új szereppel, adatokkal kell felruházni.

Ennek megfelelően minden adatmigráció során többféle logikai mappinget és folyamatot kell kialakítani az egyes alesetek számára. Így egy adott forrásrendszer betöltése során a célrendszerben ugyanazokat a táblákat töltjük, de különböző szabályok alapján, több lépésben.

Bizonyos esetekben tovább bonyolíthatják a folyamatot a banki Ügyfél Törzsadatbázisban lévő funkcionális korlátozások is. Itt ugyanis bizonyos adatokat, például egy ügyfél okmányszámát tömeges migrációval nem lehet módosítani, tehát a törlés sem működik. Előfordulhat ugyanis, hogy a mindkét rendszerben megtalálható ügyfelek esetében a forrásrendszerben lévő okmányadatok frissebbek, mint a célrendszerben rögzítettek. Azonban ilyenkor a migráció során nem lehet ezeket az adatokat felülírni, így utólag, manuálisan kell javítani az érintett tételeket.

A cégünk által használt migrációs módszertan és a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszköz képes a több rendszerből érkező adatok teljeskörű elemzésére, különböző üzleti igények szerinti riportálására, majd duplikációkereső algoritmusok fejlesztésére, különböző migrációs eljárások alkalmazására a duplikált ügyfelek kezelésére.

A bank és a célrendszer lehetőségeihez igazodva végezzük a rendszerek között és rendszereken belül a duplikációkeresést. A MINDSPIRE az ügyfélduplikációk felismerését és az elsődlegesnek tekintett ügyfelek kijelölését különböző algoritmusok mentén végzi, és az eredményt riportokban, statisztikákban szemlélteti a bank számára. A duplikációkeresés eredményét a banki operációs területek manuálisan ellenőrzik és jóváhagyják, cégünk pedig felhasználja a végső duplikált ügyfél listákat, riportokat, a migrációs adatok transzformációja során. A duplikációkereséshez kapcsolódó feladatok talán az ügyfélmigrációs projektek legnagyobb kihívását jelentik, mivel a legérzékenyebb adatkör talán a bank számára is.

Kihívások az adattisztaság biztosítása során

Az ügyfelek, adatok egyediségének vizsgálata mellett minden egyes banki szatellitrendszer adatmigrációja során először fel kellett készíteni a forrásrendszerben található információkat az Ügyfél Törzsadatbázis megoldásban található egyéb validációknak való megfelelésre is. A felkészítés folyamata ellenőrzésekből, hibariportok fejlesztéséből, majd a hibariportok alapján történő javításokból áll. Ezeket a forrásrendszeri ellenőrzéseket nem az Ügyfél Törzsadatbázis validációs megoldásában, hanem a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszköz segítségével hajtjuk végre, azért, mert az Ügyfél Törzsadatbázis megoldásba csak úgy lehet adatokat importálni, hogy azok minden eleme megfelel az ott található összes validációnak. Tehát egy adott ügyfelet csak akkor lehetett áttölteni a célrendszerbe, ha a hozzá tartozó összes adat megfelelt az ellenőrzéseknek. Ellenkező esetben ugyanis nemcsak az érintett hibás adat áttöltése volt sikertelen, hanem maga az ügyfél sem jött létre az Ügyfél Törzsadatbázisban, értelemszerűen így egyetlen más adata sem került át az Ügyfél Törzsadatbázisba, amelyről a rendszer egy hibaüzenetet formájában adott tájékoztatást. Ráadásul az Ügyfél Törzsadatbázis ilyen esetekben már az első hibás adatnál leállítja az adott ügyfélhez tartozó adatok betöltését, ezzel a további adatok ellenőrzésére sem kerül sor, így a hibaüzenet is csak az első problémás mezőre vonatkozó üzenetet fogja tartalmazni. Tehát ha egy ügyfél adatai több hibát is tartalmaznak, akkor a rendszerbe épített ellenőrzésekre támaszkodva ezek csak több körben, az adott lépésben felismert hiba javítása után, a következő betöltési kísérletnél ismerhetők fel, ami meglehetősen hosszú és az érintettek számára frusztráló adattisztítási folyamatot eredményezne. Ezeket az SQL ellenőrzéseket mezőszinten, mezők között és adatkörönként is el kell végezni, majd az előzetes ellenőrzések összesített eredménye egy hibariportban kerül összefoglalásra, amely áttekintést ad arról, hogy a migrálandó adatok mennyire felelnek meg az adattisztasági feltételeknek. A hibariportok többféle elemi szintű problémát is tartalmaznak, például olyat, hogy az ügyfélnevek közül párszáz darabot nem lehet az Ügyfél Törzsadatbázisba áttölteni, mert olyan karaktereket tartalmaznak, amelyek ott nem megengedettek, mint például az umlautos a, vagy vessző. Emellett bizonyos összefüggések alapján is azonosíthatnak eltéréseket, hiányosságokat. Ezeknek a hibalistáknak egy részét az adott forrásrendszer felelőseinek továbbítottunk, akik a szatellitrendszerben manuálisan módosították a hibás adatokat. Egyéb esetekben meg lehetett határozni olyan, a migrációs során végrehajtandó transzformációs szabályokat is, amelyek segítségével elkerülhetővé vált a manuális javítás. Ilyen volt például a többszörös szóközök lecserélése egy szóközre, név elején található kisbetűk nagybetűssé alakítása.
Az adott projektben kialakítandó migrációs folyamat meghatározó része az adattisztaság megvalósítása, és ebben jelentős szerepe volt cégünk szakértőinek, mivel a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszközünkben végzett teljeskörű elemzésen, és a célrendszeri igényeken alapuló hibariportok nélkül egy automatizált folyamatban azonosíthatóak az adathibák.
A banki felelősök már készen kapják adatkörönként, hibaesetenként a hibariportokat, a forrásrendszeri manuális javításokat kiegészítő riportokkal is megkönnyítve. Továbbá a nagyobb adattömeget érintő hibákra mindig találunk megoldást, transzformációs szabályt a migrációs eszközben történő automatikus javításra, amikor a célrendszeri migrációs állományban már javítva tudjuk átadni az adatokat betöltésre.

A banki ügyféladatok manuális módosítása

A fentiek alapján látszik, hogy a tömeges adatmigráció mellett több esetben is szükség van manuális adatmódosításra is, mert nem lehet minden ellenőrzést vagy javítást automatizálni. Ezeket a manuális változtatási tevékenységeket úgy támogatjuk, hogy átadjuk a banki munkatársak számára a MINDPSIRE DELTA adatmigrációs eszközben előállított ellenőrzéseket, a hibalistákat, a kérdéses tételeket, illetve azokat a helyes adatokat, amelyeket nem lehetett a migráció során betölteni.
Delta eszköz adatszolgáltatás Erste 2022

A különböző ügyfélszerepek fontossága és hatása az adatmigrációra

A bank szatellit-rendszereiben létrehozott ügyfeleknek különböző szerepei is lehetnek, amelyek kezelése az Ügyfél Törzsadatbázis másik alapvető értelme és feladata. Alapesetben minden ügyfél egy úgynevezett általános szerepet kap, amelyhez csak pár mező kitöltése kötelező, például név és egy okmányszám, vagy cégnév és törzsszám. Azonban ezen túlmenően, ha egy ügyfélnek az ügyintéző például bankszámla tulajdonos szerepet is kíván adni, akkor további adatok rögzítését is elvárja az Ügyfél Törzsadatbázis, míg például egy kapcsolattartó esetén más információkra lesz szükség. Tehát a különböző lehetséges szerepekhez mezőkötelezettségek is tartoznak, amelyeket figyelembe kell venni az adatrögzítés és az adatmigráció során is. A több szerepet betöltő ügyfelek esetén figyelembe kell venni az összes által támasztott adatigényt, de emellett arra is figyelni kell, hogy bizonyos szerepek kizárják egymást. Például egy ügyfél nem lehet eseti ügyfél és bankszámlatulajdonos egyszerre, illetve a szerepeknek lejárati ideje is lehet. Ezeknek a szerepekkel összefüggő bonyolult elvárásoknak és összefüggéseknek is meg kell felelni minden adatmigráció előtt, annak érdekében, hogy az adott ügyfél az Ügyfél Törzsadatbázisba megfelelően kerüljön betöltésre. Abban az esetben, ha egy adott ügyfelet nem lehet létrehozni az egyébként általa betöltött szerepben az Ügyfél Törzsadatbázisban, mert hiányosak az adatai, akkor ezt úgynevezett vágyott szerepeket is meg kell jelölni. Ilyen esetekben az ügyfélnek ezt követően meg kell majd adnia a hiányzó adatokat annak érdekében, hogy ezt a szerepét be tudja tölteni a továbbiakban.

Adatvalidációs szabályok ideiglenes kikapcsolása

Előfordultak olyan esetek is, amikor a forrásrendszerben levő adatok miatt egyértelmű volt, hogy azokat nem lehet betölteni a bank Ügyfél Törzsadatbázisba, mert nem feleltek meg a validációs szabályoknak. Ilyenkor lehetőség volt arra, hogy a célrendszerben levő szigorú adatvalidációs szabályok közül egy vagy több elem a migráció idejére kikapcsolásra kerüljön, lehetővé téve az ősfeltöltést. Természetesen ilyen esetekben az így betöltött ügyfelek esetén az éles használat során az ügyintézők az adott figyelmeztetéssel szembesülnek mindaddig, amíg az adattal kapcsolatos problémát meg nem szüntetik.

A banki adatmigrációs projektek irányításával, szervezésével kapcsolatos tapasztalataink

A projekt szkóp meghatározása

Gyakorlati tapasztalataink alapján elmondható, hogy a legtöbb esetben a banki adatmigrációs projektjeink szkópja a végrehajtás során folyamatosan bővült.
Mivel a tervezés során nem minden esetben lehetett teljeskörűen felmérni az adott rendszerben tárolt adatok összetettségét, illetve meghatározni a később kialakítandó funkcionalitáshoz kapcsolódó igényeket, az elvárások a végrehajtás során kerültek kialakításra. Például a kezdeti szakaszban nem volt egyértelmű a duplikációkeresés, mint feladat fontossága és erőforrásigénye, azonban a megszerzett tapasztalatok alapján egyértelművé vált minden résztvevő számára ennek jelentősége és technikai komplexitása is. Ennek köszönhetően a későbbiekben már minden egyes kisebb ügyféladat-migrációs projekt során a duplikációkeresési eljárások tervezésére és megvalósítására több időt biztosított a vezetőség. Emellett az adatmigráció tervezési szakaszára is nagyobb figyelmet fordítunk, amelynek során alaposabban megvizsgáljuk a problémákat, így pontosabb szkópot és reálisabb határidőket lehet meghatározni a végrehajtási fázishoz.

A bank és az adatmigrációs szakértők együttműködése

Az adatmigrációs tevékenységek végrehajtása során még abban az esetben sem lehetséges minden esetben egyértelműen lehatárolni a közreműködő felek felelősségét, ha a felek feladatai a projekt megkezdésekor pontosan meghatározásra kerültek. A banki adatmigrációs tevékenységek sajátosságai miatt kifejezetten szoros együttműködésre van szükség a bank és a külső adatmigrációs szakértő munkatársai között, ami nagyfokú egymásrautaltságot okoz. Amennyiben az egyik fél nem időben, vagy nem pontosan végzi el a feladatát, az egyrészt a projekt egészére kihat, másrészt a hibák sok esetben csak egy későbbi fázisban válnak nyilvánvalóvá, amikor a felelősség megállapítása már nem egyszerű.
Core banki rendszer párhuzamos változások illusztráció
A feladatok és a felelősségek egybemosódása nem csak a végrehajtás, hanem a feladatok irányítása szintjén is megfigyelhető. A MINDSPIRE Consulting banki adatmigrációs csapatát általában egy-két szakmai vezető irányítja, aki koordinálja, összehangolja a feladatokat, illetve közvetlenül kommunikál a banki felelősökkel. Ő az, aki egyezteti és továbbítja a banki igényeket szakértőinknek, adatmigrációs feladatok formájában. Az ügyfél jellemzően egy adatmigrációért felelős projektvezetőt és egy tesztmenedzsert delegál, aki a bank munkatársaival egyeztet, továbbítja a tőlünk kapott feladatokat, mint például az említett forrásrendszeri hibariportok feldolgozása, az adatmigráció tesztelése, vagy az adatmigráció utáni feladatok ellátása. Azonban ennek ellenére sok esetben a két csapat által kijelölt szakmai vezetők, kapcsolattartók feladatai nagymértékben összefonódnak, tehát az egymásra utaltság és a szoros együttműködés itt is megfigyelhető.

Távoli munkavégzés a banki adatmigrációs projekteken

A COVID-19 egy ideig jelentős mértékben felülírta a munkavégzés módját, amely az akkor folyamatban levő adatmigrációs projektjeinket is alapvetően befolyásolta. A témát korábban két bejegyzésünkben is megvizsgáltuk, amelyek itt érhetők el: Az adatmigráció alapvetően egy csapatmunka, ahol a feladatok összehangolása alapvető fontosságú. Bár adatkörönként általában elhatárolhatók az egyes szakértők feladatai, de a teljes adatmigrációs folyamatban minden egyes lépés összefüggésben van a többi tevékenységgel. Ebből kifolyólag, az adatmigrációs projektjeink során a személyes munkavégzést preferáltuk, így szakértőink még a járvány időszakában is jellemzően közösen, egy irodában dolgozva végezték el feladataikat. Azonban általánosságban az ügyfelekkel egyre kevésbé volt lehetőségünk személyesen találkozni és együttműködni, ami tapasztalataink szerint kisebb mértékben, de negatívan befolyásolta a munkavégzés hatékonyságát.  

A MINDSPIRE közreműködése a banki adatmigrációs feladatokban

Cégünk a konkrét projektre egy 3-4 fős banki adatmigrációs csapatot delegált, amelyet egy szakmai vezető irányít, aki elsősorban a csapat koordinálásáért, az adatmigrációs folyamat tervezéséért és az ügyféligények becsatornázásáért felelős.
Az elmúlt hat évben kilenc rendszert és adathalmazt migráltunk be az Ügyfél Törzsadatbázisba. Emellett több bevonandó rendszer tekintetében a tervezési fázist hajtottuk végre, illetve további alkalmazások bevonása is előkészítés alatt áll.
Az adatmigrációs tevékenységekhez kapcsolódóan több adattisztítási projektet is végrehajtottunk, amelyek az ügyféltörzshöz kapcsolódó rendszerek adatkonzisztenciáját, illetve adattisztaságát biztosították. Jelenleg is dolgozunk egy hosszabb adattisztítási projekten, ami az Ügyfél Törzsadatbázis bevezetése után keletkező, funkcionális szinkronhibákból adódó adathibák javítását célozza, a bank főbb rendszereinek ügyféladatait vizsgálva. Ennek során banki adatmigrációs szakértőink hibariportokat generálnak a rendszerek közötti adatinkonzisztenciákra, illetve az előforduló hibaesetekre kiterjedően. Ezt követően a konkrét adatjavítást megvalósító migrációs állományokat fejlesztjük le, majd azokat több lépcsőben élesítjük, a migrációs projektekhez hasonló módon, hétvégi átállási feladatokkal.

Cégünk, a MINDSPIRE Consulting által nyújtott banki adatmigrációs szolgáltatások előnyei

A MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszközünk és a sokéves migrációs tapasztalatainkon alapuló módszertanunk segítségével hatékonyan és teljeskörűen tudjuk feldolgozni a migrálandó adatokat. A folyamat a fent leírtak szerint alapesetben a következő főbb tevékenységeket foglalja magába: forrásrendszeri adatelemzés, hibariportok készítése, adattisztítás támogatása, adattranszformációk megvalósítása minden érintett rendszer igényeit figyelembe véve. Az adatmigráció végrehajtását követően egy teljeskörű, úgynevezett „Release notes” összefoglaló is készül, amely az egyéb banki üzleti területek számára is érthetővé teszi az eredményeket. Ez számos hasznos dokumentumot tartalmaz, mint például hibariportokat, feladatlistákat és statisztikákat a migráció folyamatáról. Az adatmigráció minden egyes lépése és a fent leírt folyamat visszakövethető technikailag is a MINDSPIRE DELTA adatmigrációs alkalmazás zárt adatbázisában, amelyből kollégáink minden esetlegesen felmerülő kérést vagy riportigényt is ki tudnak szolgálni.

Kérdése van banki adatmigrációs szolgáltatásainkkal kapcsolatban? Küldje el és szakértőink megválaszolják!

 

Ismerje meg kapcsolódó szolgáltatásunkat és megoldásunkat!

 

Adatmigrációs szolgáltatások

Adatmigrációs szolgáltatások ikon 2022

MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszköz

Adatmigrációs tapasztalatok a banki ügyfél törzsadatbázis kialakítása során – 2. rész
Project management contact form

Kérdése vagy megjegyzése van a bejegyzéssel kapcsolatban?

Küldje el üzenetét és munkatársaink felveszik Önnel a kapcsolatot!

Adatmigrációs ikon

Legújabb adatmigrációs referenciáink

Többet szeretne tudni adatmigrációs szolgáltatásainkról?

További információkért kattintson ide:

Share This