/*Blog module replace 'read more' text*/

A core banki rendszerek következő generációja

MINDSPIRE BLOG

Kövesse a MINDSPIRE közösségi oldalait!

Mi várható a core banki transzformációk terén?

Vajon a konzervatív és óvatos bankok egyszerűen megtartják a jelenlegi megoldásaikat vagy legfeljebb lecserélik azokat egy hasonló monolitikus rendszerre? Elképzelhető, hogy néhányan közülük elkezdik alkalmazni a szoftverfejlesztés legújabb innovációit – a lecsatolást (decoupling), a folyamatos integrációt és folyamatos szállítást (Continuous Integration and Continuous Delivery, CI/CD) és az automatizálást?

Megpróbáljuk előrejelezni, hogy valószínűleg mi fog történni a core banki rendszerek (CBS) összetett és lassan változó világában.

A core banki rendszerek megújítását célzó projektek helyzete 2021-ben

A bankok egy ideje a core banki architektúrájuk megújítását mérlegelik. Az indokok között megtalálhatók a digitalizáció és a fintech által jelentett kihívások, amelyeket kényszerítő erőként élnek meg. De attól is tartanak, hogy modernizációs törekvéseikben lemaradnak a versenytárs bankoktól.

A jelenleg használt core banki rendszerek szállítói is aktívan dolgoznak a CBS termékportfolióik korszerűsítésén. Sokan közülük már sikeresen leválasztották a megoldásuk fizetési központ (payment hub) funkcionalitását, míg egyesek elkezdték elkülöníteni a treasury, kereskedelem finanszírozási, likviditáskezelési, vagy akár az ügyfél törzsadat kezelési funkcionalitásokat is.

Emellett a következő generációs core banki megoldásszállítók (mint például a 10X, a Mambu vagy a Thought Machine) által okozott kihívásokra reagálva megpróbálnak kisebb, érdekes funkciók értékesítésével bevételt szerezni az egyébként telített piacon.

Andras Breuer

Breuer András

Banki transzformációs vezető

András több mint 15 év tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szektorban, mint core banki rendszer bevezetési szakértő és projektmenedzser.

Jelenleg a core banki transzformációs üzletág vezetője, illetve a kiemelt bevezetési projekteket támogatja vezető szakértőként és minőségbiztosítóként.

Négy évet töltött a K&H Bankban, ahol az e-csatornák, a front-end rendszerek, a bankkártyák, a treasury és a befektetési rendszerek elemzőinek közvetlen felettese volt.

Fő erősségei a core banki platformok, az üzleti és IT architektúra tervezés, illetve a szállítókkal folytatott kommunikáció.

A core banki rendszerek megújításának architektúrális kihívásai

Az univerzális bankok nagyszámú szolgáltatást kínálnak az ügyfeleiknek, egy tipikus banki architektúra egy rendkívül összetett IT rendszer több száz alkalmazással és több ezer egymással összefüggő integrációval. A bankok nem csökkenthetik a core banki rendszerük összetettségét egyszerűen bizonyos szolgáltatások megszüntetésével anélkül, hogy ne veszítsenek ügyfeleket.

Az univerzális bankok core banki funkcióinak többségét jelenleg monolitikus rendszerek szolgáltatják, amelyek megújítása nehéz, költséges és több évig tartó projekteket jelent.

A bankok többsége már elindult ezen az úton azzal, hogy leválasztottak funkciókat egyesével a core banki rendszereikről. Néhányan sikeresen szeparáltak bizonyos funkciókat a monolitikus core banki alkalmazástól, mint például az ügyfelek törzsadatainak kezelését, a bankszámlakivonat-, tanácsadás- és bizonylat sablon kezelését, tárolását és előhívását, a fizetés kezdeményezését, a fizetés végrehajtását, a biztosíték törzsadat-kezelését, a készpénzállomány és a likviditás menedzsmentet, a kereskedelemi finanszírozást és a treasury-t.

Ezek az elválások azonban problémákat is okoznak. Például egy külön ügyfél törzsadat-kezelő alkalmazás létrehozása megnöveli az összetettségét a kivonatok kezelésének, az ügyfél bevezetési folyamatok támogatásának, illetve az ügyfél törzsadatainak releváns alkalmazáshoz való továbbításának. Az ügyfél-törzsadatok megjelenítésére szolgáló felületeknek és azok felhasználóinak életciklus-kezelése olyan összetettségű feladat, ami nyomasztó lehet.

De miért vállalna fel egy bank egy ilyen nehéz feladatot? A válasz szerintem egyszerű: rugalmasak szeretnének lenni és képesek arra, hogy gyorsan változzanak.

A core banki rendszerek összetettségének csökkentése leválasztással

Egy core banki rendszer egyszerűsítéséhez egyértelműen be kell tudni azonosítani az architektúra azon elemeit, amelyek függetleníthetők a többitől. Ezt az elválasztási folyamatot leválasztásnak (decoupling) nevezzük. Annak azonosítása, hogy mit kell „egyben tartani” és egyszerre módosítani, az üzleti terület és az IT szoros együttműködését igényli, és egyáltalán nem magától értetődő feladat.

Az általunk javasolt megközelítés szerint, absztrakt modellezést vezetünk be a tervezési és a munka előkészítési szakaszba, ami segíthet a fent említett komplex feladatok kezelésében. A TOGAF, egy vállalati architektúra módszertan és keretrendszer, vagy újabban az Archimate, egy vállalati architektúra modellező nyelv számos jó gyakorlatot tartalmaz erre vonatkozóan.

Ennek a megközelítésnek a legfontosabb elemei a következők:

  • alkalmazásleltár,
  • integrációs leltár (a legtöbb bank már rendelkezik ezzel a kettővel),
  • közös adatszótár/adatmodell létrehozása,
  • a vállalati architektúra irányításának előkészítése, beleértve az elemeinek életciklus -kezelését.

A banki működés számára a BIAN jó kiindulópontnak tűnik egy teljes üzleti képességtérkép (business capability landscape) kialakításához, amelynek segítségével azonosíthatók azok a szükséges IT készségek, amelyek a bank architektúrájában megtalálható alkalmazásokhoz szükségesek.

Pár éve a BIAN is bevezetett egy semantic APIs elnevezésű szolgáltatási modellt, egy adatmodellt, valamint integrálta az ACTUS nyílt szabványait.

Mit tanulhatnak a bankok a legújabb szoftverfejlesztési bevált gyakorlatokból?

Az elmúlt 5-6 évben forradalom zajlik a szoftverfejlesztésben, amelyet többek között a devops, a CI-CD, a konténeresítés, a REST integrációs minták és a mikroservice architektúrák fémjeleznek. Mivel a core banki rendszerek is szoftver alkalmazások, ez az innovációs hullám az univerzális bankok meglévő transzformációs terveit és lehetőségeit is befolyásolták.

Ezek összetett technikai fogalmak, de szorosan kapcsolódnak a leválasztáshoz (decoupling). Vessünk egy felsőszintű pillantást néhányukra.

A leválasztáshoz a rendszer olyan szegmenseit kell beazonosítani, ahol az egységen belüli változások gyakoribbak lesznek, mint az elválasztott komponenshez szükséges kapcsolatokban. Ha a funkcionális egységek leválasztása megfelelően történik, mindegyikhez külön alkalmazásokat lehet létrehozni.

Később ezeken a leválasztott alkalmazásokon belül hasonló logika alapján további külön modulok azonosíthatók.

Tovább haladva, a korábbi monolitikus alkalmazás kisebb darabjai, az úgynevezett mikroszolgáltatások jelennek meg a modulokban.

A sikeres IT cégek jelentős tapasztalatokat gyűjtöttek össze a folyamatos integráció (CI), folyamatos szállítás és folyamatos telepítés (CD) terén az elmúlt években. Például az Atlassian és a Red Hat rövid összefoglalókat készített a CI-ről és a CD-ről.

Folyamatos integráció, folyamatos szállítás, folyamatos élesítés

Úgy gondolom, hogy a fejlesztési ciklus felgyorsításához a folyamatot szabványosítani kell, illetve ahol lehetséges, specifikus és egymással összekapcsolt eszközökkel kell támogatni az automatizálást. Ezt nevezhetjük a fejlesztés „digitalizálásának”.

Ha ránézünk a fejlesztői támogató eszközök periodusos táblázatára, a téma lehengerlő komplexitása jól látható.

Fejlesztői támogató eszközök periodusos táblázat

Forrás: https://digital.ai/periodic-table-of-devops-tools

Az eszközök többségének rendelkezésre állása segít felgyorsítani a fejlesztési ciklusokat, lerövidíteni a fejlesztési problémák megoldásához szükséges átlagos időt, hamarabb azonosítani a hibákat a fejlesztési ciklusokban, illetve az automatizálás révén lecsökkenteni a manuális tesztelési költségeket.

Ha csak az eszközök egy kisebb részhalmaza érhető el, több eszközt használunk ugyanarra a célra, vagy nem integráljuk az eszközkészletet és a folyamatokat, az egyértelmű üzleti előnyök elérése nehezebbé válik.

Mit látunk jelenleg a core banki rendszerek piacán?

Azok az intézmények, amelyek jelenleg következő generációs core banki rendszereket vezetnek be, jellemzően digitális neobankok, vagy nagyon világos fókuszpontokkal rendelkező pénzügyi intézmények.

A legtöbben a határokon átnyúló fizetések kialakítására vagy a többdevizás számlakezelésre koncentrálnak. Az ezeket kiszolgáló rendszereknek nem kell támogatniuk azokat az összetett pénzügyi termékeket, amelyek egy nagy univerzális kereskedelmi bank esetén jellemzőek (például összevont pénzkezelés (cash-pooling), likviditáskezelés, treasury, kereskedelmi finanszírozás vagy vállalati hitelezés).

Ezek a termékek eredendően összetettebbek és kifinomultabb megoldásokat igényelnek. Sőt, a piacra belépő szállítók hajlamosak először az egyszerűbb, legjövedelmezőbb problémákra összpontosítani – ami teljesen érthető.

Mindegyik olyan, core banki rendszerek lecserélését célzó univerzális banki projektben, amelynek a közelmúltban tanúi lehettünk a régióban, a monolitikus rendszereket monolitikus rendszerek váltották fel.

Valójában még a neobankok egy része is a monolitikus core banki rendszereket választja, látszólag nem látják szükségét annak, hogy a back-end rendszereik tekintetében az élen járjanak. Úgy véljük, hogy ezek valós választási lehetőségek, nagy kockázatú, költséges és időigényes vállalkozások, de nem annyira kockázatosak, mint a core banki rendszer feldarabolása egy lépésben.

A core banki rendszerek következő generációjával kapcsolatos meglátásaink és megközelítésünk

Milyen messze vagyunk a core banki rendszerek következő generációjától? Mivel a bankok legértékesebb vagyona a hitelességük, ezért konzervatív szervezetek. Emiatt nem valószínű, hogy a meglevő bankok a következő években teljesen új technológiára cserélnék le a monolitikus core banki rendszereiket.

Valószínűleg megvárják, amíg néhány kisebb, vagy a piacra újonnan belépő bank sikeres lesz egy innovatív megoldással. Másrészt a jelenlegi core banki rendszerek szállítói is aktívan dolgoznak termékportfóliójuk korszerűsítésén.

Ez azt jelenti, hogy a következő core banki rendszer frissítési projektjében valószínűleg egy kisebb méretű monolitikus rendszert fog bevezetni, néhány funkció pedig külön alkalmazásba lesz kiszervezve. Ezeket valószínűleg ugyanaz a szállító fogja nyújtani „előre integrálva”, amelyek közül néhány akár container alapú is lehet, és „felhőkész” mikroszolgáltatás alapon kerül lefejlesztésre.

Egy többlépcsős átalakítást javaslunk, amely drágább és lassabb lehet, mint az egylépéses megoldás, de úgy gondoljuk, hogy ez a megközelítés jobban illeszkedik a bankok kockázatvállalási hajlandóságához.

Meglátásunk szerint ez a folyamat azzal kezdődik, hogy bevezetjük a modellezést és néhány új szoftverfejlesztési gyakorlatot, és csak később érünk el a core banki rendszerhez.

Hogyan tudja a MINDSPIRE támogatni a core banki rendszer megújítási folyamatot?

A feladat összetettsége zavarbaejtő, könnyen el lehet veszíteni a fókuszt a folyamat során.

A MINDSPIRE számos core banki rendszer megújítási projektben vett részt és iránymutatásokat dolgozott ki a siker biztosítása érdekében. Szakértői csapatunk alapos tapasztalatokkal rendelkezik a pénzügyi intézmények CI/CD projektjeiben. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy összekapcsoljuk ezt a két területet, illetve fel tudjuk használni a legújabb szoftverfejlesztési bevált gyakorlatokat a CBS megújítási projekek tervezési fázisában.

Megközelítésünk a szoftverszállítási gyakorlatok átalakítását célzó ütemterv kialakításával kezdődik, amely összhangban van a bankoktól megkövetelt szigorú adminisztratív előírásokkal.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a MINDSPIRE hogyan tudja támogatni egy core banki rendszer megújítási projekt megtervezését és végrehajtását, lépjen velünk kapcsolatba és szakértőink visszahívják Önt!

A következő bejegyzésben azokról a szempontokról olvashat bővebben, amelyek egy pénzintézeti számlavezető rendszer kiválasztása során számomra kulcskérdésnek bizonyultak.

Ismerje meg a MINDSPIRE kapcsolódó szolgáltatásait:

 

Banking transzformációs
szolgáltatások

Banki transzformációs szolgáltatások ikon 2022

MINDSPIRE Transport
eszköz

Kérdése vagy megjegyzése van?

Project management contact form

Kérjük töltse ki az alábbi űrlapot és hamarosan megkeressük.

Banki transzformációs referenciák ikon

Legújabb banki transzformációs referenciáink

Többet szeretne tudni a Banki transzformációs szolgáltatásainkról?

További információkért kattintson ide:

Share This