/*Blog module replace 'read more' text*/

Banki adatmigráció egy albániai integrációs projekt során

PROJEKT
ALAPADATOK

Albánia

2022.10 – 2023.12

Nem nevesített bankok

MINDSPIRE
SZOLGÁLTATÁSOK

ALKALMAZOTT MÓDSZERTANOK

A MINDSPIRE saját banki adatmigrációs módszertana, beleértve a koncepcionális tervezéssel, a logikai és fizikai leképezéssel, a migráció-specifikus teszteléssel, a dokumentációval, a jelentéstétellel, a hibakezeléssel és az átállás tervezésével kapcsolatos sablonokat, szabványokat és elveket.

A projekt terjedelme és céljai

A projektben részt vevő két pénzintézet 2022 decemberében fejezte be a jogi egyesülést.


A bankok jogi egyesülését követte az informatikai architektúra és a működés harmonizációja, amely magában foglalta az alapvető banki adatoknak az Oracle FLEXCUBE Core Banking alkalmazásba történő migrációját.


A banki adatok nagy volumene és kritikussága miatt automatizált, dokumentált és auditálható adatmigrációs folyamatot kellett megtervezni, bevezetni és végrehajtani.

Hatókör és célok a banki adatmigráció egy albániai integrációs projekt során ikon
Hozzájárulásunk a projekthez ikon

Hozzájárulásunk a projekthez

Koncepcionális szintű elemzés és a banki adatmigrációs stratégia létrehozása, amely magában foglalta az adatkészlet szintű hatóköröket, a folyamattervezést, a migráció végrehajtásának ütemtervét, valamint a manuális adatmigrációs tevékenységek leltárát.


A saját fejlesztésű MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszköz beállítása és paraméterezése.


Az egyes adatkészletek automatizált átalakítási folyamatának logikai és fizikai szintű feltérképezése.


A technikai és üzleti tesztelés támogatása az adatmigrációs transzformációs folyamat végrehajtásával, ad-hoc adatok biztosítása keresztellenőrzésekhez, hibajelentésekhez, dokumentációhoz és hibajavításhoz.


Az éles adatmigrációs folyamat bevezetésének tervezésének és végrehajtásának támogatása.


A banki adatmigráció módszertani támogatása, koordinálása és minőségbiztosítása a „Banki adatmigráció egy albániai integrációs projekt” teljes időtartama során.

Projektszervezet és szerepkörök

A MINDSPIRE Consulting banki adatmigrációs csapata szorosan együttműködött a bankok kijelölt felelőseivel, a migrációs munkacsoport integrált részeként.


Az Oracle FLEXCUBE megoldáshoz kapcsolódó szakértelmet és technikai feladatok végrehajtását is támogattuk.


A migrációs munkacsoportban mindkét bank üzleti és informatikai szakértői is részt vettek, amelyet a projektiroda dedikált tagjai koordináltak.


A banki adatmigráció egy albániai integrációs projekt során a MINDSPIRE saját banki projektmenedzsert delegált, a teljes folyamatot lefedő migrációs koordinációs felelősséggel.

Projekt szervezet és szerepkörök ikon
Eszközök

Eszközök

MINDSPIRE DELTA adatmigrációs eszköz: A cégünk által tervezett, fejlesztett és üzemeltetett, azonnal használható alkalmazás.


A DELTA támogatja a banki adatátalakítási folyamat beállítását, végrehajtását, nyomon követését és dokumentálását, és biztosítja a gyors, nagymértékben automatizált és auditálható adatmigrációt.


JIRA alkalmazás a DELTA fejlesztési feladatainak nyomon követésére és a MINDSPIRE üzleti és informatikai szakemberei közötti együttműködésre.


SpiraTest eszköz a hiba- és javítási kiadások nyomon követésére a banki adatmigráció során egy integrációs projektnél.

Banki adatmigráció egy albániai integrációs projekt során – Legfontosabb tanulságok

Egy összetett adatmigrációs projekt megvalósítása kizárólag helyszíni munkavégzéssel is lehetséges, azonban a helyszíni és a távmunka egyensúlyban tartása növelheti a hatékonyságot. A helyszíni jelenlét különösen a korai logikai feltérképezési fázisban, valamint a hibák kiváltó okainak intenzív elemzése és javítása során előnyös, míg a banki adatmigráció tényleges végrehajtása során kevésbé jelent hozzáadott értéket.

A validációs jelentések elkészítése és végrehajtása már a korai tesztelési ciklusok során segíti a hibák időben történő felismerését és csökkenti a későbbi munkaterhelési csúcsokat.

Elegendő időt kell szánni a banki adatmigrációs folyamat stabilizálására és végső begyakorlására. Az utolsó pillanatban végrehajtott változtatásokat kerülni kell, és inkább a migráció utáni megoldásokkal kell kezelni. A kommunikáció során külön erőfeszítést szükséges és érdemes tenni, hogy a projekt minden tagja időben értesüljön ezekről.

Egy közös együttműködést támogató eszköz használata az összes érdekelt fél által kulcsfontosságú a megfelelő kommunikációban, ez az adatmigrációs projekt sikerének egyik tényezője.

Fő feladataink a banki adatmigrációs projektben

 • Adatmigrációs stratégia és ütemterv készítése
 • Az átalakítási folyamat megvalósítása és végrehajtása
 • Adatmigráció utáni támogatás
 • A teljes folyamatot lefedő koordináció
 • Minőségbiztosítás

A projektben érintett MINDSPIRE Consulting profilok

 • Teljes körű banki projektmenedzsment
 • Banki adatmigrációs szakértő
 • Adatmigrációs elemzők
 • Adatmigrációs technikai elemzők
 • Fejlesztési támogatás
 • Minőségbiztosítási szakértők
Adatmigrációs ikon

Legújabb Banki adatmigrációs referenciáink

Többet szeretne tudni Banki adatmigrációs szolgáltatásainkról?

További információkért kattintson ide:

Share This