/*Blog module replace 'read more' text*/

Hitelportfólió felvásárlásához kapcsolódó adatmigráció

PROJEKT
ALAPADATOK

2018.06 – 2019.06

Nem nevesített bank

MINDSPIRE
SZOLGÁLTATÁSOK

ALKALMAZOTT MÓDSZERTANOK

A hitelportfólió adatmigrációja során a MINDSPIRE Consulting banki adatmigrációs módszertanát alkalmaztuk, beleértve az adatmigráció fogalmi tervezéséhez, a logikai és fizikai leképezéshez, az áttérés specifikus teszteléséhez, a dokumentációhoz, a jelentésekhez, a hibakezeléshez és az áttervezéshez kapcsolódó sablonokat, szabványokat és alapelveket.

A hitelportfólió felvásárláshoz kapcsolódó adatmigrációs projekt terjedelme és céljai

A bank felvásárolta a biztosítótársaság hitelintézetének portfólióját és létrehozta a hitelportfólió felvásárláshoz kapcsolódó adatmigrációs projektet, amelynek célja a portfólió integrálása a bank meglévő informatikai architektúrájába és működésébe.


A megszerzett hitelportfólió többféle lakossági kölcsönszerződésből állt, beleértve késedelmesen teljesített kölcsönöket is.


A fentiek mellett az automatizált adatmigráció feladatkörébe tartoztak az ügyfél, fedezet és technikai elszámolási számlaegyenleg adatok is.


A megvásárolt hitelállomány viszonylag alacsony volumene,  (mintegy 4500 szerződés) ellenére az adatok összetettsége, a szoros határidők és az informatikai célrendszerek száma miatt gondosan megtervezett és jelentős mértékben automatizált adatmigrációs folyamat felállítása volt szükséges.

Hitelportfólió felvásárláshoz kapcsolódó adatmigráció projekt terjedelme és céljai ikon
Hozzájárulásunk a projekthez ikon

Hozzájárulásunk a projekthez

A MINDSPIRE Consulting feladatai közé tartozott a hitelállomány adatmigrációs stratégiájának elkészítése és az előzetes portfólióelemzésben való részvétel.


Az automatizált transzformációs folyamat logikai és fizikai leképezése az ügyfél-, hitel- és fedezetadatokra.


Részletes tesztelés, hibaelemzés és hibajavítás a migrációs adatokról.


Az átállás tervezésének és a teljes éles adatmigrációs folyamat végrehajtásának szakmai támogatása.

Projekt szervezet és szerepkörök

Az adat migrációs team az automatizált migrációs folyamat végrehajtásáért volt felelős a hitelportfólió adatmigrációja során.


Az Inovivo (Ness) banki projektmenedzsert delegált az adatmigrációs csapat vezetésére, amely szorosan együttműködött a banki projektvezetéssel.


A hitelportfólió felvásárláshoz kapcsolódó adatmigráció során a bank volt felelős az adatok feltöltéséért, teszteléséért és a teljes körű rekonsziliációért, amelyet elsősorban belső erőforrások végeztek.

Projekt szervezet  és szerepkörök ikon
Eszközök

A hitelportfólió adatmigrációja során használt eszközök

Az adatmigrációs projekt során használt eszközök: MINDSPIRE DELTA Migration Tool.

Főbb érintett területek az adatmigráció során

  • Banki adatmigrációs stratégia és ütemterv elkészítése.
  • Adattranszformációs folyamat megvalósítása.
  • Adatmigráció utáni támogatás.

A projektben érintett MINDSPIRE Consulting profilok

  • Banki projektmenedzsment
  • Banki adatmigrációs elemzők
  • Technikai elemzők
  • Fejlesztői támogatás
Adatmigrációs ikon

Legújabb Banki adatmigrációs referenciáink

Többet szeretne tudni adatmigrációs szolgáltatásainkról?

További információkért kattintson ide:

Share This